• 20sep

   Helft advocaten maakte afgelopen jaar agressie mee

   In opdracht van de NOvA heeft I&O Research onderzoek gedaan naar vormen van agressie bij advocaten. De bevindingen zijn voor de NOvA confronterend. De helft van de advocaten maakte in de afgelopen twaalf maanden ten minste één vorm van agressie mee. Vier op de tien maakten zelfs meerdere incidenten mee. 37% beoordeelde het incident dat zij meemaakten als (zeer) ernstig.

   2022 lees meer
  • 14jul

   Speciale weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

   Strafrechtadvocaten die EBI-gedetineerden bijstaan, of cliënten hebben in een andere penitentiaire inrichting met een vergelijkbaar regime, kunnen te maken krijgen met druk, dreiging en mogelijk zelfs manipulatief gedrag. Om advocaten met deze categorie cliënten weerbaarder te maken organiseert de NOvA een speciale weerbaarheidstraining. Deze wijkt qua inhoud en doel af van de ‘reguliere’ weerbaarheidstraining, die reeds door de NOvA wordt aangeboden.

   2022 lees meer
  • 16jun
  • 13jun

   Taskforce Bescherming tegen ondermijning moet weerbaarheid advocaten vergroten

   Op 15 juni a.s. debatteert de Tweede Kamer over het gevangeniswezen en tbs, evenals over de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. De brief waarmee de minister voor Rechtsbescherming de Kamer hierover informeert, richt zich ook op de advocatuur. De NOvA onderschrijft in grote lijnen de koers van de minister, zoals de focus op het vergroten van de weerbaarheid van advocaten en een verdere versterking van het toezicht.

   2022 lees meer
  • 31jan

   NOvA Taskforce Bescherming tegen ondermijning

   De NOvA heeft de Taskforce Bescherming tegen ondermijning opgezet. Hiermee wil de NOvA de rechtsstaat versterken, bewustwording van risico's die met de beroepsuitoefening kunnen samenhangen vergroten en de weerbaarheid en veiligheid van advocaten versterken. Met deze Taskforce biedt de NOvA een alternatief voor de voorstellen zoals inperking van de vrije advocaatkeuze en de rechten van verdachten, waarmee de vorige minister voor Rechtsbescherming ondermijning wilde tegengaan.

   2022 lees meer