14jul

Speciale weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

Strafrechtadvocaten die EBI-gedetineerden bijstaan, of cliënten hebben in een andere penitentiaire inrichting met een vergelijkbaar regime, kunnen te maken krijgen met druk, dreiging en mogelijk zelfs manipulatief gedrag. Om advocaten met deze categorie cliënten weerbaarder te maken organiseert de NOvA een speciale weerbaarheidstraining. Deze wijkt qua inhoud en doel af van de ‘reguliere’ weerbaarheidstraining, die reeds door de NOvA wordt aangeboden.

Weerbaarheid iStock-928085638

Tijdens de training wordt vooral aandacht besteed aan manipulatief gedrag en hoe dat kan leiden tot ongewenste beïnvloeding van advocaten. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe herken je een manipulator, welke vormen van manipulaties zijn er en hoe te handelen om manipulatief gedrag tegen te gaan?

Tigerkidnapping
Bij een ander onderdeel van de training wordt aandacht besteed aan welke informatie wordt ingewonnen door een manipulator en waarom. Welke informatie over het gedrag en routine is er van iemand beschikbaar? Het betreft vaak openbare informatie maar ook informatie die relatief eenvoudig te verkrijgen is, bijvoorbeeld via posts op digitale en sociale media. Hoe meer informatie beschikbaar is hoe kwetsbaarder iemand wordt en hoe groter het risico dat deze informatie wordt gebruikt om druk op iemand uit te oefenen. Een voorbeeld hiervan is "tigerkidnapping" waarbij men door informatie over een familielid iemand figuurlijk gijzelt om mee te werken aan iets wat voor de manipulator gunstig is.

Inschrijven
Staat u cliënten bij die in detentie zitten in de EBI in Vught of een in vergelijkbaar regime van een andere penitentiaire inrichting of is het aannemelijk dat u dat (weer) gaat doen, schrijf u dan in voor deze training. De training duurt inclusief lunch zes uur en wordt voor de eerste keer gegeven op dinsdag 23 augustus in Nieuwersluis. De kosten hiervoor worden gedragen door de NOvA.

Noodtelefoon, noodknop en veiligheidsscan
Naast deze specifieke training voor advocaten met cliënten in detentie, zijn er de reguliere weerbaarheidstrainingen voor alle advocaten waarmee de NOvA vorig jaar is gestart. Advocaten die zich bedreigd voelen kunnen op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur bellen met de noodtelefoon. Advocaten die bedreigd worden kunnen een noodknop aanvragen. Deze staat direct in verbinding met een alarmcentrale. Ook biedt de NOvA kosteloos een veiligheidsscan van het kantoor aan. Kijk voor meer informatie op advocatenorde.nl/weerbaarheid.

2022