31okt

Onderzoeken naar kroongetuigenregeling, PGP-telefoons en betalingen aan advocaten

In het kader van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning is recent een tweetal wetenschappelijke onderzoeken gestart door de Universiteit Leiden in opdracht van de NOvA. Het gaat om onderzoeken naar de impact en mogelijke uitbreiding van de kroongetuigenregeling en naar het gebruik van PGP-telefoons en andere identiteitsversluierende middelen door advocaten.

Ondermijning iStock-1001168184Beide onderzoeken worden gedaan vanuit het perspectief van de advocaat, de mogelijke risico’s die de advocaat loopt en de omgeving van de advocaat (kantoor, gezin).
Een derde onderzoek naar de praktijk van betalingen aan advocaten (zoals contante en girale betalingen, cryptovaluta en derdengelden) start naar verwachting rond de jaarwisseling. 

Deelname advocatuur
De eerste twee onderzoeken worden naar verwachting rond augustus 2023 afgerond. Aan de onderzoeken werkt onder anderen een aantal advocaten mee dat zich daartoe bereid heeft verklaard bij deelname aan het eerdere onderzoek van de NOvA naar druk en dreiging binnen de advocatuur. Indien u ook aan een van genoemde onderzoeken zou willen meewerken, kunt u zich hiervoor aanmelden via communicatie@advocatenorde.nl

Taskforce bescherming tegen ondermijning
Eind vorig jaar heeft de NOvA de Taskforce bescherming tegen ondermijning opgezet. Naast bestaande voorzieningen voor advocaten, zoals de weerbaarheidstraining (ook specifiek voor advocaten met gedetineerde cliënten), de NOvA-noodtelefoon en noodknop en de veiligheidsscan beoogt de Taskforce ten behoeve van de advocatuur een beter beeld te krijgen van vertakkingen van de onderwereld naar de bovenwereld. Het uitgangspunt van de NOvA is daarbij dat advocaten zich aan de goede kant van ‘de lijn’ bevinden, maar dat zij zich nog bewuster zouden moeten zijn van vaak subtiele signalen en gebeurtenissen die kunnen duiden op ondermijning. Een van de manieren om een beter inzicht te krijgen is via wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor ontstaat voor de NOvA een stevige basis om zo nodig beleid of regelgeving voor advocaten aan te passen of andere maatregelen te nemen.

2022