Zoeken

Zoekresultaten (14)

U heeft gezocht op: Vertrouwelijkheid

 • pagina

  Vertrouwelijkheid

  Eén van de kernwaarden van de advocaat is vertrouwelijkheid. Een advocaat werkt per definitie met vertrouwelijke informatie. Cliënten moeten vrijuit en vertrouwelijk kunnen spreken met hun advocaat.

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt aandacht informateurs voor versterking rechtsstaat en positie rechtzoekende

  De NOvA vraagt een nieuw kabinet om verder uitvoering te geven aan het in gang gezette beleid voor de stelselvernieuwing rechtsbijstand en daar voldoende financiële middelen voor uit te trekken. Dat betekent onder andere dat de hoeveelheid uren ...

 • nieuwsbericht

  Behandeling Penitentiaire beginselenwet

  De minister voor Rechtsbescherming stelt daarin een aantal ingrijpende maatregelen voor zoals visueel toezicht op advocatenbezoek in de extra beveiligde inrichting (EBI) en op alle afdelingen intensief toezicht (AIT). Daarnaast wordt een maximum ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: Tweede Kamer, gebruik voorhangprocedure voor wijziging Penitentiaire beginselenwet

  De NOvA heeft recent een advies uitgebracht aan het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een consultatieverzoek over het wijzigingsbesluit dat ingaat op de praktische uitwerking van het wetvoorstel. Die uitwerking zou de Tweede ...

 • nieuwsbericht

  Kroongetuigenregeling en vertrouwelijkheid centraal in Gerbrandydebat

  Bekijk de video-impressie van het Gerbrandydebat.  Na de opening van de avond in de Haagse Sociëteit De Witte door waarnemend deken Susan Kaak, liet Jeroen Soeteman (lid van de algemene raad) in een vraaggesprek met dagvoorzitter K ...

 • nieuwsbericht

  Kroongetuigenregeling grote impact op veiligheid van advocaten

  Geconcludeerd wordt dat de impact van de kroongetuigenregeling op de veiligheid en praktijkvoering groot kan zijn, nu en in een toekomstige situatie. Het veiligheidsaspect is voor advocaten en andere personen die een rol hebben bij het proces met ee ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt aandacht van politieke partijen voor gefinancierde rechtsbijstand, vertrouwelijkheid en veiligheid

  Om goede rechtsbijstand ook voor rechtzoekenden met een krappe beurs te blijven waarborgen, is het nodig te blijven inzetten op kwaliteit en voldoende aanbod van de sociale advocatuur. De NOvA verwijst naar het dreigend tekort aan sociaal advocaten ...

 • nieuwsbericht

  NOvA roept Kamer op: kies voor individuele beoordeling bij inperking rechten gedetineerden

  Met deze maatregelen wordt zowel het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State als het eerder door de NOvA uitgebrachte kritische advies (grotendeels) terzijde geschoven. De NOvA ziet deze generieke maatregelen als een ernstige inperkin ...

 • nieuwsbericht

  Kritiek Raad van State op wijziging Penitentiaire beginselenwet in lijn met kritiek NOvA

  De NOvA ziet dit als ernstige beperkingen van het vrij en vertrouwelijk verkeer tussen raadsman en cliënt en adviseerde de minister in januari van dit jaar om af te zien van dit voornemen. Nodige vraagtekensOp 5 april jl. kwam de Raad van State ...

 • nieuwsbericht

  Beperkende detentiemaatregelen zetten vrij en vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en cliënt ernstig onder druk

  Dit laat de NOvA de minister voor Rechtsbescherming weten in een advies over de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit in detentie. Maximaal twee rechtsbijstandsverlener ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten kunnen zich bij OM melden als geheimhouder in versleutelde chatdiensten

  Het internationale onderzoek Argus heeft opsporingsdiensten toegang gegeven tot honderden miljoenen versleutelde berichten van gebruikers van Sky ECC. Eerder was dit al het geval bij het soortgelijke EncroChat. Omdat telefoonnummers voor deze versleu ...

 • blog

  Vertrouwelijkheid kwijt?

  Recent nam de Tweede Kamer, in weerwil van de minister voor Rechtsbescherming, twee amendementen aan die het mogelijk maken dat gesprekken tussen een gedetineerde in de extra beveiligde inrichting of een afdeling intensief toezicht en zijn advocaat b ...

 • blog

  Ondermijning

  De aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een politiek speerpunt. De criminaliteit is verhard met als schrijnend voorbeeld bedreiging en intimidatie van – en geweld tegen – journalisten, politici en togadragers. Dit ondermijnt o ...

 • blog

  Gezag, gedrag en ondermijning

  Op 31 mei a.s. vindt in de Eerste Kamer een beleidsdebat plaats over de Staat van de Rechtsstaat. Ter voorbereiding van dit debat vond ten overstaan van de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een deskundigenbijeenkomst plaats over de (f ...