23jul

Voorstellen voor verdere versterking toezicht advocatuur

Versterk de status van het dekenberaad, vergroot de financiële draagkracht van kleinere balies en vervang de verkiezing van de lokale deken door een benoeming. Dat zijn enkele verbeteringsvoorstellen van de NOvA als inbreng voor de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta), met als doel de kwaliteit van het toezicht verder te verhogen.

De evaluatie van de Wpta, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, moet eind dit jaar zijn afgerond. Vandaag heeft de NOvA een position paper naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd.

Positieve ervaringen
De algemene raad constateert dat de afgelopen vier jaar positieve ervaringen zijn opgedaan en dat de toezichtstructuur in de praktijk werkt. De Wpta heeft het nieuwe toezichtstelsel op de advocatuur onafhankelijk, transparant, uniform, proactief en effectief gemaakt. Het stelsel van toezicht biedt een belangrijke waarborg en bescherming voor rechtszoekenden omdat de onafhankelijke positie van de advocatuur is gewaarborgd.

DekenberaadVerbetervoorstellen
Tegelijkertijd ziet de algemene raad mogelijkheden tot verbetering. Deze hebben met name betrekking op de versterking van de status van het dekenberaad, de ondersteuning van het dekenberaad en de dekens, de financiering van het toezicht en enkele toezichtbevoegdheden.

Meer informatie
Download de position paper evaluatie Wpta van de NOvA.

2019