19feb

Voortgang digitaal procederen

In januari 2018 werd bekend dat de uitrol van digitaal procederen vertraging oploopt. De NOvA handhaaft periodiek overleg met de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) over de voortgang en verwachtingen.

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) valt sinds 1 januari 2018 binnen de nieuw opgerichte informatievoorzieningsorganisatie (IV-organisatie) van de rechtspraak. De inrichting van de IV-organisatie brengt de verschillende disciplines van digitaal procederen onder één organisatie. Naast civiel- en bestuursrecht zal de bijdrage van de rechtspraak op het terrein van strafrecht ook worden gecoördineerd. Ook digitalisering van het toezicht (faillissementen, bewind en curatele) valt hieronder.

Voor de NOvA betekent dit dat afstemming meer gecentraliseerd plaatsvindt. Om verwarring te voorkomen zal de NOvA de naam KEI niet meer gebruiken en u in het vervolg berichten over digitaal procederen.

De NOvA verwacht dat de Rvdr in het voorjaar de eerste contouren kan schetsen over de voortgang van digitaal procederen en de gevolgen voor de advocatuur. De NOvA volgt de ontwikkelingen kritisch en realistisch, met als inzet dat de onvermijdelijke digitalisering rekening houdt met werkbaarheid voor alle procesdeelnemers.

2018