7okt

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

Het Europees Hof van Justitie heeft in 2020 geoordeeld dat een rechtzoekende al in de voorfase van een gerechtelijke procedure het recht heeft om een advocaat in te schakelen op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Deze uitspraak is door het financiële klachteninstituut Kifid in maart 2021 bevestigd. De NOvA heeft er bij het ministerie op aangedrongen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse wet- en regelgeving in lijn met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie wordt gebracht.

Documenten iStock-488240072Belang rechtzoekende voorop
Uit recent onderzoek door Moneyview blijkt dat de nadruk bij rechtsbijstandsverzekeraars de laatste tijd meer is komen te liggen op kostenbeheersing dan op de toegang tot het recht. Voor de NOvA staat toegang tot het recht voorop. Het kan in het belang van de rechtzoekende zijn om in een zo vroeg mogelijk stadium geadviseerd te worden door een gespecialiseerde advocaat en niet pas als de rechterlijke procedure een feit is. Een goede en tijdige advisering kan uiteindelijk ook tot besparing van kosten leiden.

Kosten rechtsbijstandsverzekering
De NOvA gaat in overleg met het Verbond van Verzekeraars en de verantwoordelijke ministeries over de aanleiding voor de verwachting van verzekeraars voor een kostenstijging. De NOvA vraagt zich af of de uitvoering van de uitspraak van het Europees Hof daadwerkelijk tot hogere kosten zal leiden. De NOvA pleit dan ook voor een nader onafhankelijk onderzoek door bijvoorbeeld het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). In dit onderzoek moet onder andere onderzocht worden op welke manier de vrije advocaatkeuze en de toegang tot het recht kunnen worden gewaarborgd, net als het belang dat eenieder zich kan verzekeren voor rechtsbijstand. Dit geldt vooral waar het gaat om mensen die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Zie ook:
Uitspraak Europees Hof van Justitie
Uitspraak Kifid (beroep, ingesteld door de verzekeraars tegen deze uitspraak van Kifid, loopt nog)

2021