24jun

Wat is de rechtsstaat ons waard?

Afgelopen maandag ging algemeen deken Frans Knüppe met Gerrit van der Burg (OM) en Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Hilde Palland (CDA) het debat aan over de stelling: ‘toegang tot de rechter is een grondrecht: er moeten geen drempels worden opgelegd om naar de rechter te kunnen stappen’. De discussie maakte deel uit van de Rechtsstaatpoort, een serie debatten over de staat van de rechtsstaat.

RechtsstaatpoortFrans Knüppe gaf bij de aanvang van het debat direct het visitekaartje van de NOvA af: “Een zinvol gesprek over de rechtsstatelijke verhoudingen en de rechtspleging kan niet plaatsvinden zonder daar ook de advocatuur bij te betrekken.”

Toegang tot het recht
Ook de stelling kreeg een kleine aanpassing van hem. Frans Knüppe zei dat er vanuit de advocatuur liever wordt gesproken over ‘toegang tot het recht’ dan over ‘toegang tot de rechter’. Om hieraan toe te voegen: “Uiteraard ben ik het eens met de stelling zelf: mogelijke drempels moeten weg. Voor minder bedeelden dreigt de toegang tot het recht echt in de knel te komen. Dit komt onder andere doordat de advocatuur die zich daarmee bezighoudt, begint af te nemen. We moeten het vak van de (sociale) advocaat daarom aantrekkelijker maken.”

Over de Rechtsstaatpoort
- Programma en deelnemers Rechtsstaatpoort
- Kijk het debat terug 

2021