29jul

Weerbaarheidstraining voor advocaten: ‘het heft in eigen handen’

Strafrechtadvocaat Sanne Schuurman behandelt grote strafzaken, waaronder verscheidene zaken die aandacht kregen van de landelijke media. Schuurman komt daardoor regelmatig in aanraking met heftige cliënten of groepen daaromheen. Via de vechtsport kwam hij in contact met twee trainers met ruime ervaring in het trainen van onder andere persoonsbeveiligers in het Justitiedomein. Om de weerbaarheid van de advocatuur te vergroten, ontwikkelde Schuurman samen met de NOvA een weerbaarheidstraining.

Sanne Schuurman weerbaarheidstraining (002)

Volgens Schuurman, die de trainingen begeleidt, is de vechtsport een mooi voorbeeld waar in een gecontroleerde omgeving de confrontatie wordt opgezocht met geweld en agressie. “Vechtsporters leren rustig en evenwichtig te reageren op onveilige situaties. Als ik een klap krijg op straat dan schrik ik daar niet meer van, terwijl de meeste mensen bevriezen omdat ze dat nog nooit hebben meegemaakt. Wij gaan onze cursisten natuurlijk niet leren vechten. Het gaat om het creëren van veiligheidsbewustzijn. We gaan proactief te werk en niet reactief. Het is geen kunstje dat je kan leren waardoor je opeens veilig bent. Maar als je bewust bent van je omgeving en de mogelijke gevaren ziet, kun je gevaarlijke situaties voorkomen.” 

Object van alles wat er misgaat
“Advocaten krijgen te maken met situaties die veel emoties met zich meebrengen. Cliënten zitten vaak in flinke problemen, denk aan strafzaken, huurzaken, familiezaken of arbeidszaken. Emoties kunnen hoog oplopen als je cliënt of wederpartij hevig teleurgesteld is in de wijze waarop de zaak verloopt. Vaak wordt een advocaat door een cliënt opeens gezien als een object van alles wat er misgaat in hun leven. Dit kan dan snel escaleren tot een gewelddadige of intimiderende situatie. Het is daarom goed als advocaten daar van tevoren bewust van zijn en weten hoe ze in zo’n situatie moeten handelen”, geeft Schuurman aan. 

“Als je bewust bent van je omgeving en de mogelijke gevaren ziet, kun je gevaarlijke situaties voorkomen”

Leren terwijl je het ervaart
In een intensieve training van één dag wordt advocaten niet alleen verteld hoe het is om agressief bejegend te worden, maar ze ervaren daadwerkelijk ook hoe dat voelt. Samen met twee ervaren trainers en een professionele acteur wordt een situatie vanuit de directe leef- of werkomgeving gereproduceerd. “Je leert terwijl je het tegelijkertijd ervaart’, zegt Schuurman. Van belang is dat advocaten in de training hun praktijkervaring delen, want dat zorgt voor meer herkenbaarheid. ‘We hebben er bewust voor gekozen om de groepen klein te houden, maximaal twaalf personen, zodat advocaten zich veilig voelen om ervaringen te delen. Om alles in vertrouwelijkheid te kunnen bespreken tekenen ook de trainers een geheimhoudingsverklaring. Mochten advocaten behoefte hebben om individueel ervaringen te delen, dan maken we daar ruimte voor in de training.” 

Schijnveiligheid
“Wat veel advocaten misschien denken is: ‘ze zullen een advocaat niets aandoen’. Die instelling creëert helaas een schijnveiligheid. Als advocaten zichzelf veilig wanen, hebben ze geen idee van de risico’s die ze lopen. Dat is een gevaarlijk punt. Het gebeurt altijd op momenten wanneer je het niet verwacht. Maar als je traint om te gaan met agressie en hoe je deze de-escaleert dan ben je altijd voorbereid. Door in de routine van je werk constant bewust te kijken hoe het met je veiligheidssituatie is, ben je altijd veiliger dan wanneer je dat niet zou doen.” 

Inschrijven voor de weerbaarheidstraining
Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocaten concrete handvatten te bieden om hun weerbaarheid te vergroten. Wilt u leren omgaan met agressie en bedreiging? Schrijf u dan nu in voor de weerbaarheidstraining voor advocaten. In totaal zijn 250 plaatsen voor de weerbaarheidstraining beschikbaar. Deze worden door de NOvA kosteloos aangeboden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op advocatenorde.nl/weerbaarheid. Hier vindt u ook meer mogelijkheden om uw veiligheid en weerbaarheid te vergroten zoals het NOvA-noodnummer in geval van een dreiging, de veiligheidsscan om het kantoor vanuit veiligheidsoogpunt te laten controleren op kwetsbare punten, of de telefonische hulplijn LawCare om met een vakgenoot over onveiligheidsgevoelens te praten.

2021