29sep

Wetsvoorstel Bevordering Mediation werkt contraproductief

De NOvA is uitgesproken vóór brede inzet van mediation. Juist om die reden ziet de NOvA geen toegevoegde waarde in het (over)reguleren van zowel het instrument mediation als van de mediator, zoals het wetsvoorstel Bevordering Mediation beoogt. Dit staat in de consultatiereactie van de algemene raad, na advies van de adviescommissies Mediation en Personen- en familierecht.

Onduidelijk is voor welk probleem dit wetsvoorstel een oplossing biedt. Het wetsvoorstel heeft op een groot aantal vlakken juist een contraproductieve invloed op de gewenste, bredere inzet van mediation. Overregulering zou de flexibiliteit – en daarmee de kracht – van mediation tenietdoen. Een belangrijk aspect van mediation is dat het zorgt voor dejuridisering. Een nieuwe wet om dit buitengerechtelijke fenomeen strak te reguleren is volgens de NOvA dan ook niet nodig. In de huidige situatie zijn bovendien voldoende alternatieven te bedenken om mediation verder te bevorderen.

Mocht het toch tot enige vorm van regulering komen, vormt de invoering van alleen een algemeen (wettelijk) kader een aanvaardbaar alternatief. Hierin kan worden volstaan met het vastleggen van de principes van mediation zoals vrijwilligheid, vrijblijvendheid, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en neutraliteit van de mediator. Een door de NOvA nader uit te werken onderdeel van dat kader kan vervolgens specifiek betrekking hebben op advocaten die ook mediator zijn.

Download de consultatiereactie van de NOvA op het wetsvoorstel Bevordering Mediation.

 

2016