• 2jun

   ‘Gebrek aan diversiteit is een gemiste kans’

   Diversiteit en inclusie bieden de advocatuur letterlijk toegevoegde waarde, die echter nog lang niet overal wordt verzilverd. Er is een omslag nodig, vindt advocaat Geeta Nandoe Tewarie, lid van het platform Inclusie en Diversiteit van de NOvA. “Kijk naar de kwaliteiten van jonge advocaten die je aanneemt, niet naar de verschillen.”

   2022 lees meer
  • 2jun

   Visie op stelsel gefinancierde rechtsbijstand uitgebracht

   Op 19 mei jl. nam de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind de visie van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA), de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand in ontvangst. De partijen geven hierin hun gezamenlijke visie op een stabiel en duurzaam stelsel dat aantoonbaar werkt voor mensen en de professionals die hen bijstaan, met aandacht voor de versterking van de sociale advocatuur en mediation.

   2022 lees meer
  • 31mei
  • 25mei

   Let op: aanpassing resultaatbeoordeling

   Naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) haar beleid inzake de resultaatbeoordeling aangepast. Eerder werd het resultaat bepaald op de laatst verstrekte toevoeging in de zaak. Nu kan de resultaatbeoordeling van toepassing zijn op (m)eerdere toevoegingen. Dit heeft gevolgen voor (sociaal) advocaten en hun cliënten die gebruikmaken van gefinancierde rechtsbijstand.

   2022 lees meer
  • 19mei

   Uithuisgeplaatst kind moet automatisch advocaat krijgen

   Als een kind uit huis dreigt te worden geplaatst door de Jeugdbescherming, moet er zowel voor ouder als kind automatisch bijstand van een gespecialiseerde advocaat komen. In veel gevallen is die verplichte procesvertegenwoordiging er nu nog niet. Een motie van CU en SP die de regering oproept dit te veranderen is gisteren Kamerbreed aangenomen.

   2022 lees meer