• 2dec

   NOvA in gesprek met minister over gefinancierde rechtsbijstand

   Toegang tot het recht en het verkrijgen van informatie, advies en ondersteuning en rechtsbijstand bij een geschil, ook voor financieel minder draagkrachtigen is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende rechtsstaat en van groot belang voor het vertrouwen van rechtzoekenden in die rechtsstaat. Hierover spraken de NOvA, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand woensdag 30 november jl. met minister Franc Weerwind.

   2022 lees meer
  • 2dec

   Toezicht op de advocatuur

   De algemene raad steunt het plan van de minister waarbij het toezicht landelijk wordt uitgeoefend en binnen de beroepsgroep, de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) georganiseerd blijft. Toezicht binnen de beroepsgroep is van belang voor de onafhankelijke positie van advocaten en daarmee voor de rechtzoekenden.

   2022 lees meer
  • 1dec

   Extra aandacht voor belangen kind nodig bij nieuwe asielopvangwet

   De NOvA vraagt extra aandacht voor de belangen van het kind bij de ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’. Ook vindt de NOvA dat er nog eens goed moet worden gekeken naar de termijnen voor het nemen van de nodige besluiten. Dit schrijft de NOvA in een reactie op de internetconsultatie van de wet aan de minister van Justitie en Veiligheid.

   2022 lees meer
  • 1dec

   NOvA-weerbaarheidsprogramma verder uitgebreid in 2023

   Het weerbaarheidspakket dat de NOvA sinds 2020 aanbiedt om de weerbaarheid van advocaten te vergroten, blijft ook volgend jaar kosteloos beschikbaar voor advocaten. Dit omvat de reguliere weerbaarheidstraining, de weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten , de veiligheidsscan en de noodtelefoon/noodknop. De komende periode worden hier extra onderdelen aan toegevoegd.

   2022 lees meer
  • 1dec

   Stijging financiële bijdrage 2023 beperkt tot 7%

   Vandaag heeft het college van afgevaardigden het Besluit financiële bijdrage 2023 vastgesteld. Voor advocaten in categorie 1 stijgt de financiële bijdrage komend jaar naar € 1.038, voor advocaten in categorie 2 naar € 339. Ondanks dat in de begroting 2023 gerekend is met een prijsindex van 10%, blijft de noodzakelijke verhoging van de financiële bijdrage beperkt tot 7%.

   2022 lees meer