• 7jul

   Paralegals ook inzetbaar bij toevoegingszaken

   Vanaf 1 januari 2021 mogen sociaal advocaten paralegals inzetten voor rechtsbijstand aan rechtzoekenden. In de betalende praktijk was het inzetten van paralegals al toegestaan conform Gedragsregel 13. In de toevoegingspraktijk was dit nog niet mogelijk in verband met de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. Daar komt nu verandering in.

   2020 lees meer
  • 6jul

   Aanpak voor veiligheid en weerbaarheid van advocaten

   De moord op advocaat Derk Wiersum en de aanslag op advocaat Philippe Schol maken duidelijk dat advocaten bij de uitoefening van hun beroep concrete risico's kunnen lopen. Ter bescherming van onder andere togadragers zoals advocaten heeft de minister van Justitie en Veiligheid op 18 juni een pakket maatregelen aangekondigd. Naast (persoons)beveiliging is het vergroten van de weerbaarheid een belangrijke factor. De NOvA gaat hier de komende tijd concrete invulling aan geven.

   2020 lees meer
  • 1jul

   Halvering van PO-punten en kwaliteitstoetsen in 2020

   Het college van afgevaardigden heeft de Verordening Covid-19 vastgesteld. Hiermee is het voorstel van de algemene raad voor halvering van alle verplichtingen voor opleidingspunten in 2020 overgenomen. Dit betekent voor dit jaar dat de verplichte 20 PO-punten worden terugbracht naar 10, en de verplichte 10 opleidingspunten voor civiele cassatie naar 5. Verder wordt de verplichting om 10 PO-punten per geregistreerd rechtsgebied te halen gehalveerd naar 5.

   2020 lees meer
  • 25jun

   Online intervisie verlengd tot eind 2020

   Sinds april mogen advocaten onder voorwaarden via videobellen deelnemen aan intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg. Ondanks versoepeling van de coronamaatregelen kan fysiek bij elkaar komen door de anderhalvemeterregel lastig zijn. De algemene raad heeft daarom de mogelijkheid van online intervisie verlengd tot 1 januari 2021.

   2020 lees meer
  • 25jun

   Reactie NOvA op aanpak achterstanden strafrechtketen: rechtsbescherming en overleg centraal

   De NOvA begrijpt dat het kabinet de achterstanden in de strafrechtketen wegens de coronabeperkingen wil aanpakken. Deze voorgenomen aanpak mag echter niet ten koste gaan van rechtsbescherming voor verdachten en slachtoffers. Overleg met de advocatuur is onmisbaar. Ook moet het ‘afschalen’ van zaken niet leiden tot lagere vergoedingen voor sociaal advocaten terwijl ze evenveel uren besteden aan het bijstaan van een verdachte of slachtoffer.

   2020 lees meer