• 14jul

   Speciale weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

   Strafrechtadvocaten die EBI-gedetineerden bijstaan, of cliënten hebben in een andere penitentiaire inrichting met een vergelijkbaar regime, kunnen te maken krijgen met druk, dreiging en mogelijk zelfs manipulatief gedrag. Om advocaten met deze categorie cliënten weerbaarder te maken organiseert de NOvA een speciale weerbaarheidstraining. Deze wijkt qua inhoud en doel af van de ‘reguliere’ weerbaarheidstraining, die reeds door de NOvA wordt aangeboden.

   2022 lees meer
  • 14jul

   Ambassadeurs Samenwerking binnen de balie

   Op 6 juli jl. kwamen managing partners en vertegenwoordigers van de grotere, niet-toevoegingskantoren met leden van de algemene raad van de NOvA digitaal bijeen. Tijdens deze bijeenkomst heeft Bernard de Leest (lid algemene raad) de ideeën van het project Samenwerking binnen de balie die op het grootste draagvlak kunnen rekenen nader toegelicht.

   2022 lees meer
  • 8jul

   NOvA positief over afblazen rechtshulppakketten

   De NOvA is positief over de zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand die de minister voor Rechtsbescherming naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Belangrijke zorgen die de NOvA heeft over het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand worden weggenomen: er komt geen inkoop van rechtshulppakketten, de eigen bijdrage wordt niet verhoogd en vergoedingen voor advocaten worden periodiek herijkt.

   2022 lees meer
  • 8jul

   Werkbezoek minister voor Rechtsbescherming aan de NOvA

   Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft gisteren een werkbezoek aan de NOvA gebracht. Samen met de DG Rechtspleging en Rechtshandhaving en de coördinerend beleidsadviseur Advocatuur en Rechtsbijstand ging hij in gesprek met de algemeen deken, leden van de algemene raad en de algemeen secretaris van de NOvA.

   2022 lees meer
  • 30jun

   CvA keurt financieel jaarverslag 2021 goed

   Na positief advies van de financiële commissie heeft het college van afgevaardigden vandaag het financieel jaarverslag 2021 van de Nederlandse orde van advocaten goedgekeurd en de algemene raad decharge verleend.

   2022 lees meer