Financiële bijdrage

Alle advocaten die op 1 januari staan ingeschreven op het tableau, zijn als wettelijk verplicht lid van de NOvA conform artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet gehouden tot een financiële bijdrage. Hiermee voert de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie de wettelijk opgedragen taken uit en komen wij op voor de belangen van de advocatuur.

Financiële bijdrage na beëdiging
Advocaten die gedurende het jaar worden beëdigd, zijn een evenredig deel van de financiële bijdrage verschuldigd. Nieuwe advocaten dragen vanaf het moment van inschrijving op het tableau in redelijkheid bij aan de kosten die de NOvA als beroepsorganisatie maakt voor de advocatuur als geheel. Advocaten die in het eerste kwartaal op het tableau worden ingeschreven zijn de volledige financiële bijdrage voor dat jaar verschuldigd. Voor advocaten die in het tweede, derde of vierde kwartaal worden beëdigd geldt een percentage van respectievelijk 75%, 50% en 25%.

Categorie-indeling
De hoogte van de financiële bijdrage is afhankelijk van het bruto inkomen. Advocaten die in lage categorie II (tot € 37.000) vallen, betalen minder dan advocaten in categorie I. De lage categorie is automatisch van toepassing op advocaten die minder dan drie jaar op het tableau staan ingeschreven.