Financiële bijdrage

Alle advocaten die op 1 januari staan ingeschreven op het tableau, zijn als wettelijk verplicht lid van de NOvA conform artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet gehouden tot een financiële bijdrage. Hiermee voert de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie de wettelijk opgedragen taken uit (zoals toezicht, regelgeving en opleiding) en komen wij op voor de belangen van de advocatuur.

Categorie-indeling
De hoogte van de financiële bijdrage is afhankelijk van het bruto inkomen. Advocaten die in lage categorie II (tot € 37.000) vallen, betalen minder dan advocaten in categorie I. De lage categorie is automatisch van toepassing op advocaten die minder dan drie jaar op het tableau staan ingeschreven.