Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek ‘Sanctiemaatregelen en advocatuurlijke dienstverlening’

In het Ordebericht van 11 maart over de situatie in Oekraïne heeft de NOvA een bijeenkomst aangekondigd over de juridische en ethische vraagstukken rondom de sanctiemaatregelen tegen de Russische federatie en bepaalde Russische organisaties en staatsburgers. Dit rondetafelgesprek zal plaatsvinden op 6 april aanstaande van 19.00 tot 21.00 uur in Den Haag.

De sanctiemaatregelen hebben consequenties voor de bijstand door advocaten, wat om een zorgvuldige en genuanceerde beschouwing vraagt. In zijn column ‘Rechtsstaat – Stand Firm’ neemt algemeen deken Robert Crince le Roy hierop een voorschot.

De algemene raad gaat graag met de balie hierover de dialoog aan. Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp en wilt u een bijdrage leveren aan de discussie binnen de balie, dan wordt u van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.  

Datum: woensdag 6 april 2022
Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: NOvA, Monarch Tower, Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag

Discussienota adviescommissie Rechtsstatelijkheid van de NOvA
Enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst zal een discussienota van de voorzitter van de adviescommissie Rechtsstatelijkheid onder de deelnemers worden verspreid waarin de (on)mogelijkheden van advocatuurlijke dienstverlening onder een sanctieregime en de rol van de beroepsorganisatie wordt besproken.

Wij kijken uit naar een interessante en genuanceerde dialoog die recht doet aan de bijzondere rol van de advocaat. Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u terecht op communicatie@advocatenorde.nl.

Bekijk het verslag van het Rondetafelgesprek ‘Sanctiemaatregelen en advocatuurlijke dienstverlening’ van 6 april 2022.