Rondetafelgesprek

Enkele tientallen advocaten uit alle delen van het land hebben woensdagavond 6 april 2022 bij de NOvA deelgenomen aan een rondetafelgesprek over sanctiemaatregelen en advocatuurlijke dienstverlening.

Toepassing en naleving van de sancties roepen verschillende juridische en ethische vraagstukken op, die voor de hele balie, de rechtspleging en de rechtsstaat van groot belang zijn. Vragen zoals naar de gevolgen van de sancties voor de toegang tot het recht, de verantwoordelijkheid van advocaten voor de naleving van de sancties en de rol die de NOvA daarbij kan spelen.

De discussie werd ingeleid door Camilo Schutte, voorzitter van de adviescommissie Rechtsstatelijkheid, die op persoonlijke titel een discussiestuk presenteerde. Daarna werd aan de hand van stellingen met elkaar van gedachten gewisseld. De algemene raad bespreekt de opbrengst van het rondetafelgesprek en komt binnenkort met een vervolg.

Lees het verslag van het Rondetafelgesprek ‘Sanctiemaatregelen en advocatuurlijke dienstverlening’ van 6 april 2022.