Professionele ontmoeting advocatuur en rechterlijke macht

Op 23 juni 2022 bezocht een 30-tal advocaten en rechters het kantoor van de NOvA voor een ‘Professionele ontmoeting tussen de advocatuur en rechterlijke macht’, een bijeenkomst georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en de NOvA.

Professionele ontmoeting Tijdens deze middag stond het thema online vaardigheden in de rechtspraktijk centraal. Hoe herken je non-verbale signalen, hoe interpreteer je omgevingsinformatie, wat werkt online anders dan bij een fysieke zitting?

Marsha Baboelal, online psycholoog bij Mentaal Beter, vertelde onder andere over de valkuilen die we hebben ervaren tijdens onze online meetings met collega’s of met cliënten. Maar ze benadrukte vooral ook de pluspunten en de nieuwe manier van werken. Zoals dat het voor sommige (kwetsbare) mensen prettig kan zijn om thuis, in een vertrouwde omgeving, digitaal deel te nemen aan een gesprek. Het geeft ons mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Hidde Santman, trainer/coach bij GITP, ging verder door op deze nieuwe vaardigheden. Hij benadrukte dat het benoemen van non-verbale signalen van toegevoegde waarde kan zijn. Ook is het goed om te beseffen dat bij een online bijeenkomst/zitting de deelnemers mentaal in een visuele ruimte zitten, maar fysiek ergens anders zijn. Dit kan zorgen voor extra prikkels die afleiden of de communicatie lastig(er) maken. Zijn tips namen de advocaten en rechters ter harte ter verbetering van hun eigen online contacten.

Safiya Roble-van Deursen, advocaat bij Hofstaete Advocatuur en lid van het platform Inclusie en Diversiteit van de NOvA, beschreef de online zittingen in het bestuursrecht vanuit het perspectief van de advocaat. Vanuit de advocatuur worden voor- en nadelen gezien en ervaren. De voordelen zien op de efficiëntie en laagdrempeligheid. De nadelen hebben onder andere betrekking op de beperkte sociale interactie tussen partijen, waardoor cliënten zich niet altijd gehoord voelen. Zij benoemde echter ook de noodzaak tot openbaarheid van rechtspraak. Bij online zittingen is dit niet altijd mogelijk of praktisch.

In de aansluitende paneldiscussie gingen Bernard de Leest (advocaat en lid algemene raad NOvA), Ed van den Boogaard (advocaat en lid wetgevingsadviescommissie bestuursrecht NOvA) en bestuursrechter Dennis Bode onder leiding van Miek Smilde (senior beleidsadviseur NVvR) met elkaar in gesprek over het effect van online zittingen op de kwaliteit van de rechtspleging en de behoeften van rechtzoekenden. Hieruit kwam naar voren dat er voor zowel rechtspraak als advocatuur ten aanzien van online zittingen nog veel te leren is en we dat met elkaar moeten doen. Het creëren van wederzijds begrip speelt daarbij een belangrijke rol.