college van toezicht

De wetgever heeft per 1 januari 2015 het college van toezicht (CvT)  ingesteld. Het college moet met een onafhankelijke blik van buiten kijken naar het functioneren van het toezicht en de klachtenbehandeling door de lokale dekens. Daarom zijn twee van de drie leden van het college benoemd bij koninklijk besluit. Zij mogen geen advocaat zijn. De voorzitter van het college is de deken van de algemene raad van de NOvA. Hij is wel advocaat. Het college heeft een onafhankelijke positie binnen de NOvA, onder meer door een eigen begroting en een eigen secretariaat.

De elf lokale dekens zijn eindverantwoordelijk voor het toezicht op advocaten. Het college van toezicht ziet er op toe dat hun toezicht onafhankelijk, transparant, consistent, effectief en professioneel is.