Over de NOvA

Organisatie

raad van advies

raad van advies

Het CvA benoemt op aanbeveling van de AR de leden van de raad van advies (RvA). De Raad van Advies adviseert de AR en het CvA over de hoofdpunten van het beleid van de NOvA.

Samenstelling raad van advies

 • mr. Thom C. de Graaf, voorzitter
  voorzitter Vereniging Hogescholen; lid Eerste Kamer
 • drs. Peter B. Mensing
  directielid Booz & Company
 • prof. mr. Lex F.C.M.A. Michiels
  hoogleraar Tilburg Law School
 • mr. Francien J. Rense
  advocaat
 • mr. drs. Arnold Croiset van Uchelen
  advocaat