raad van advies

De raad van advies adviseert de algemene raad en het college van afgevaardigden over voorstellen voor verordeningen en hoofdpunten van het beleid van de Nederlandse orde van advocaten.

De leden van de raad van advies worden op voordracht van de algemene raad benoemd door het college van afgevaardigden.

Samenstelling raad van advies per 1 september 2023

Raymond Vlecken (2023)

Mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken
Voorzitter

Tom Mulder (2023) Mr. T.A. (Tom) Mulder
Advocaat-lid
Judith Swinkels Mr. J.C.M. (Judith) Swinkels
Lid