raad van advies

Het college van afgevaardigden benoemt op aanbeveling van de algemene raad de leden van de raad van advies (RvA). De raad van advies adviseert de AR en het CvA over de hoofdpunten van het beleid van de NOvA.

Samenstelling raad van advies

 • Mr. drs. F.C.M.A. (Lex) Michiels - voorzitter
  staatsraad Raad van State
 • Mr. drs. A. (Arnold) Croiset van Uchelen
  advocaat
 • Mr. J.F. (Francien) Rense
  advocaat
 • Mr. J.C.M. (Judith) Swinkels
  rechter-commissaris
 • Prof. dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven
  hoogleraar TU Delft