raad van advies

De raad van advies adviseert de algemene raad en het college van afgevaardigden over voorstellen voor verordeningen en hoofdpunten van het beleid van de Nederlandse orde van advocaten.

De leden van de raad van advies worden op voordracht van de algemene raad benoemd door het college van afgevaardigden.

Samenstelling raad van advies
De raad van advies is op dit moment als volgt samengesteld:

  • Mr. drs. A. (Arnold) Croiset van Uchelen (interim-voorzitter)
    advocaat
  • Mr. J.C.M. (Judith) Swinkels
    rechter-commissaris