Toezicht en Tuchtrecht

Toezicht en Tuchtrecht

De lokale deken is belast met het toezicht op de advocaten in zijn arrondissement. De afdeling Toezicht van de NOvA ondersteunt de dekens bij de toezichtuitoefening. Medewerkers van de afdeling Toezicht kunnen met een machtiging en onder verantwoordelijkheid van de deken diverse toezicht gerelateerde werkzaamheden verrichten.

Zo vindt sinds 2002 jaarlijks de centrale controle op de verordening (CCV) plaats. Sinds 2013 voeren gespecialiseerde medewerkers van de unit Financieel Toezicht Advocatuur van de NOvA zowel financiële als Wwft-onderzoeken uit. De afdeling Toezicht voert daarnaast het secretariaat van het dekenberaad, fungeert als vraagbaak voor de dekens voor allerhande (toezichtgerelateerde) vragen en volgt voor het toezicht op advocaten relevante wet- en regelgeving.

Zie voor meer informatie over het lokale toezicht het jaarverslag 2017 van de gezamenlijke dekens.

Sinds 1 januari 2015 ziet het college van toezicht (CvT) toe op de wijze waarop dekens toezicht uitoefenen en klachten behandelen. Het CvT is een orgaan van de NOvA en de algemeen deken is van rechtswege voorzitter.