Overzicht geschorste en geschrapte advocaten

Met ingang van juli 2018 wordt elke twee maanden een nieuwe lijst openbaar gemaakt met daarop de schorsingen en schrappingen van de afgelopen periode.