Zoeken

Zoekresultaten (8)

U heeft gezocht op: Burgerlijk procesrecht

 • nieuwsbericht

  NOvA: zet geen limiet op processtukken, maar verken alternatieven

  Met haar schriftelijke opmerkingen, die cassatieadvocaten Marc Janssen (Banning) en Caspar Janssens (Ploum) voor de NOvA hebben ingediend, beoogt de NOvA een bijdrage te leveren aan de beantwoording van prejudiciële vragen door de Hoge Raad. Cen ...

 • nieuwsbericht

  Visie NOvA op beperking lengte processtukken naar Hoge Raad

  Op basis van bijdragen van de adviescommissies burgerlijk procesrecht en intellectuele eigendom zal de NOvA bij de Hoge Raad schriftelijke opmerkingen indienen. Dit zal naar verwachting in juli plaatsvinden. Maatregel niet opgeschortIn afwachting va ...

 • nieuwsbericht

  NOvA staat achter kort geding inperking processtukken

  Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH) heeft besloten de lengte van processtukken te beperken. De NOvA heeft hierover op 8 februari jl. in een zienswijze haar bezwaar uiteen gezet en op 18 februari jl. tijdens een overleg met het LOVCH ...

 • nieuwsbericht

  NOvA ontstemd over beperking lengte processtukken

  Nadat de Nederlandse orde van advocaten eerder heeft geconstateerd dat zij niet was betrokken bij het besluit om per 1 april 2021 een limiet te stellen aan de lengte van processtukken, heeft de NOvA op 8 februari haar zienswijze aan het LOVCH gestuur ...

 • nieuwsbericht

  Wetgevingsadvies over coronamaatregelen testbewijzen, quarantaineplicht en sluitingsbevoegdheid

  Tijdelijke wet testbewijzen covid-19Dit wetsvoorstel expliciteert de grondslag om bij ministeriële regeling testbewijzen te kunnen verplichten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en ...

 • nieuwsbericht

  NOvA (nog) niet betrokken bij wijziging procesreglementen

  Medio december 2020, voorafgaand aan berichtgeving van de Rechtspraak, heeft de NOvA dit meerdere keren aan de orde gesteld bij de voorzitter van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH). Na overleg met verschillende specialisatieverenig ...

 • nieuwsbericht

  Twijfels over invoering ‘preprocessuele bewijsgaringsplicht’

  Het wetsvoorstel regelt dat partijen al voorafgaand aan een procedure alle informatie moeten verzamelen die voor de rechtszaak van belang is. De vraag is echter of dit wel iets toevoegt aan de al bestaande verplichtingen van partijen. Onwenselijke g ...

 • nieuwsbericht

  Liquidatietarieven kanton geïndexeerd

  De indexaties per 1 januari 2019 bedragen 20,1%, net zoals bij de liquidatietarieven voor rechtbanken en gerechtshoven. Het nieuwe tarief geldt in procedures bij de rechtbank voor alle zaken waarin vanaf 1 januari 2019 vonnis wordt gewezen. Het LOVCK ...