5mrt

Behandeling Penitentiaire beginselenwet

Bestuurder Jeroen Soeteman van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid recent een brief gestuurd met daarin de bezwaren van de NOvA bij de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet.

PI iStock-479555706De minister voor Rechtsbescherming stelt daarin een aantal ingrijpende maatregelen voor zoals visueel toezicht op advocatenbezoek in de extra beveiligde inrichting (EBI) en op alle afdelingen intensief toezicht (AIT). Daarnaast wordt een maximum van twee advocaten en in sommige gevallen locatie-gebonden bellen geïntroduceerd.

De NOvA stelt dat de voorstellen van de minister de vertrouwelijkheid tussen cliënt en advocaat onder druk zet. De minister wil deze maatregelen invoeren om de veiligheid van advocaten beter te waarborgen. De NOvA meent dat op andere manieren moet worden gewerkt aan de weerbaarheid van advocaten, bijvoorbeeld via weerbaarheidstrainingen. Tijdens deze trainingen leren advocaten omgaan met druk en dreiging, door signalen daarvan vroegtijdig te herkennen en daar weerstand tegen te bieden. De NOvA biedt sinds twee jaar deze training aan advocaten aan en inmiddels hebben meer dan 1.500 advocaten een weerbaarheidstraining gevolgd. 

De communicatie tussen cliënt en advocatuur moet vertrouwelijk zijn en blijven. Een van de voorstellen van de minister voor Rechtsbescherming is om in de EBI en op de AIT's cameratoezicht in te voeren. Dit raakt direct aan de vertrouwelijkheid tussen cliënt en advocaat. Daarnaast, zo blijkt uit een onderliggende algemene maatregel van bestuur, worden deze beelden opgenomen en kunnen ze onder omstandigheden worden bewaard, ingezien en opgevraagd. Dit is in het wetsvoorstel niet specifiek geregeld. De NOvA vindt dat de uitwerking van het voorstel daarmee nog ingrijpender is dan uit het wetsvoorstel zelf al blijkt. 

Tijdens een rondetafelbijeenkomst in oktober vorig jaar in de Tweede Kamer gaf Jeroen Soeteman een toelichting op de bezwaren van de NOvA op het wetsvoorstel van de minister voor Rechtsbescherming. Eerder heeft de NOvA al een wetgevingsadvies aan de minister uitgebracht over zowel het wetsvoorstel als de algemene maatregel van bestuur. Op woensdag 6 maart debatteert de Tweede Kamer met de minister voor Rechtsbescherming over de Penitentiaire beginselenwet.

Update 20 maart 2024
De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van het plenaire debat over de Penitentiaire beginselenwet op 19 maart 2024 twee amendementen aangenomen die tot doel hebben auditief toezicht op gesprekken tussen gedetineerden en hun advocaat mogelijk te maken. De NOvA stelt zich op het standpunt dat het wetsvoorstel daardoor juridisch onhoudbaar is geworden en adviseert Kamerleden om tegen de wet in deze vorm te stemmen.


Meer informatie
- Brief NOvA - Behandeling wetsvoorstel ‘Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet' (9 februari 2024)
- Opiniestuk Sancties 2023/65 - Voorgestelde wijziging van de Penitentiaire beginselenwet vanuit advocatuurlijk perspectief

 

 

2024