Alternative Business Structures en Mediation

De eerste bijeenkomst van het Innovatieplatform vond plaats op 13 oktober 2015 in het West-Indisch Huis te Amsterdam. De onderwerpen waren 'Alternative Business Structures' en 'Mediation'.

De markt ontwikkelt zich in snel tempo. De vraag naar juridisch dienstverleners openbaart zich in al haar facetten. Dat roept de vraag op of er (voldoende) samenwerkingsvormen mogelijk zijn. Is het bijvoorbeeld mogelijk in de toekomst een HEMA-advocaat in te schakelen? Werken advocaten en accountants onder één dak? En is vreemd vermogen aantrekken in de toekomst vanzelfsprekend? De privileges en kernwaarden van de advocaten kennen immers hun beperkingen. Staan die privileges en kernwaarden de ontwikkeling van Alternative Business Structures in de weg? Mist de advocatuur hierdoor de boot? Hoe denkt de advocatuur hierover? De antwoorden kwamen van Pieter Tubbergen, Bas Boris Visser en Germ Kemper.

Lees meer in het verslag Alternative Business Structures

Mediation
Tijden veranderen, de aard van geschillen verandert, de omstandigheden veranderen, de mondigheid van de burger neemt toe, nieuwe wetten leiden vaak tot nieuwe geschillen. Is mediation een antwoord op deze ontwikkelingen? Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens de discussie die inging op mediation, met als titel: Mediator, advocaat of advocaat-mediator? Inleidingen werden verzorgd door Aai Schaberg, Petra Slingenberg en Joost Maassen.

Lees meer in het verslag Mediation