Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Het is van belang dat advocaten zich bewust zijn van de gevolgen van deze nieuwe Europese privacywetgeving.

De AVG, wat moet ik ermee?
De NOvA organiseerde op 25 april 2018 het innovatieplatform om advocaten nader te informeren over de Algemene verordening gegevensbescherming

Deskundigen bogen zich tijdens deze bijeenkomst over vragen als: Wat is het verschil met de vorige wetgeving (Wbp) op dit gebied? Wat betekent de AVG voor een advocaat? Hoe verhoudt de wettelijke geheimhoudingsplicht zich tot het toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens? Waar moet een advocaat op letten? (tips &tricks)

Bekijk de integrale uitzending.