Landelijk bureau

Het bureau geeft uitvoering aan het door de bestuursorganen vastgestelde beleid en bereidt voorstellen voor die van belang zijn voor de advocatuur.

Aan het hoofd van het bureau van de Nederlandse orde van advocaten staat de algemeen secretaris, die als directeur verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Bij het bureau, gevestigd in Den Haag, werken ongeveer zestig professionals.

De algemeen secretaris is publiekrechtelijk ook de secretaris van de algemene raad en het college van afgevaardigden. De functie van secretaris van het college van toezicht en de raad van advies worden door andere personen ingevuld.

Het bureau bestaat uit vier afdelingen: beleid & regelgeving, juridische & bestuurlijke zaken, financiën & organisatie en communicatie.

De medewerkers van de Unit Financieel Toezicht Advocatuur en de Unit Dekenaal Toezicht Advocatuur zijn arbeidsrechtelijk weliswaar in dienst van de Nederlandse orde van advocaten, maar ondersteunen de lokale dekens.

De medewerkers van het Advocatenblad zijn arbeidsrechtelijk weliswaar in dienst van de Nederlandse orde van advocaten, maar de redactie is zelf volledig verantwoordelijk voor de redactionele productie en samenstelling van de Advocatenblad-media.

Organogram

algemeen secretaris
Unit Financieel Toezicht Advocatuur
Unit Dekenaal Toezicht Advocatuur
Beleid & Regelgeving
Juridische & Bestuurlijke Zaken
Financiën & Organisatie
Communicatie
 
Advocatenblad