Landelijk bureau

Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (AR). De AR krijgt ondersteuning van het landelijk bureau van de NOvA. Het bureau voert beleid uit en bereidt voorstellen voor die van belang zijn voor de advocatuur.

Bij het bureau van de NOvA in Den Haag werken ruim 60 professionals onder leiding van de algemeen secretaris, Raffi van den Berg. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Beleid & Regelgeving, Juridische & Bestuurlijke Zaken, Financiën & Organisatie en Communicatie.

De medewerkers van de Unit Financieel Toezicht Advocatuur zijn in dienst van de NOvA, maar voeren in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de lokale deken financiële en Wwft-onderzoeken bij advocaten(kantoren) uit.

De medewerkers van het Advocatenblad zijn in dienst van de NOvA. De redactie opereert onafhankelijk en is verantwoordelijk voor redactionele productie en samenstelling van de Advocatenblad-media.

Organogram

algemeen secretaris
Unit Financieel Toezicht Advocatuur
Unit Dekenaal Toezicht Advocatuur
Beleid & Regelgeving
Juridische & Bestuurlijke Zaken
Financiën & Organisatie
Communicatie
 
Advocatenblad