27mrt

2019 in het teken van kwaliteit en rechtsbijstand

De Nederlandse orde van advocaten heeft het jaarverslag over 2019 uitgebracht. Het biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s waar de NOvA zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet ten behoeve van de advocatuur, rechtzoekenden en de rechtsstaat.

Jaarverslag 2019 coverIn digitale vorm wordt beknopt teruggekeken op actuele dossiers zoals gefinancierde rechtsbijstand en kwaliteitsbevordering, waaronder het rechtsgebiedenregister en de kwaliteitstoetsen. Verder gaat het jaarverslag in op onderwerpen die elke advocaat raken zoals verschoningsrecht, nummerherkenning, toezicht en tuchtrecht. Zoals gebruikelijk biedt het hoofdstuk over het tableau een cijfermatig inzicht in de ontwikkeling van de balie in 2019.

Download
Download het interactieve NOvA jaarverslag 2019.

2020