6nov

Advocaat-stagiairs zien voor zichzelf geen toekomst in rechtsbijstand

Verreweg de meeste advocaat-stagiairs zien voor zichzelf geen carrière meer in de sociale advocatuur weggelegd. Maar liefst 83% verwacht dat een rechtsbijstandpraktijk niet levensvatbaar zal zijn. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Nederlandse orde van advocaten waar zo’n 700 advocaat-stagiairs aan deelnamen.

Gefinancierde rechtsbijstand weegschaal euros28 Procent van alle stagiairs is begonnen met de beroepsopleiding advocaten met de bedoeling een rechtsbijstandspraktijk te gaan voeren. De helft van deze groep geeft nu aan hier vanaf te zien wegens de slechte vergoedingen. Nog eens 40 procent van deze groep geeft aan om dezelfde reden (veel) minder rechtsbijstand te gaan verlenen dan ze van plan waren. “Met een toevoeging kom je vaak niet eens uit de kosten. Een praktijk op toevoegingen draaien is in mijn ogen onmogelijk”, aldus een respondent.

Teruglopende instroom
De instroom loopt terug: jonge advocaten zien af van een praktijk op basis van toevoegingen. Daarnaast zien steeds meer advocatenkantoren af van het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand door de lage vergoeding. Kantoren die een gemengde praktijk voeren (commercieel én op basis van toevoeging) stoten de toevoegingspraktijk af. Voor rechtzoekende wordt het zo lastiger om een sociaal advocaat te vinden.

Meer informatie
Download de enquête over de vooruitzichten van stagiairs van de beroepsopleiding advocaten op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

2019