8apr

Advocaten dringen bij staatssecretaris aan op verbeteringen herstelproces

Staatssecretaris voor toeslagen, Aukje de Vries, sloot begin deze week aan bij een regulier overleg van de NOvA, de Raad voor Rechtsbijstand en advocaten die gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire bijstaan. Advocaten zijn ontevreden over het gebrek aan voortgang in het herstelproces. Veel gedupeerden worden nog niet goed geholpen.

IStock-1331203678 dossiers toeslagen

Advocaten en gedupeerden ontvangen vaak nog steeds geen of incomplete dossiers. De wachttijd voor het verkrijgen van een dossier is begin dit jaar opgelopen naar 24 maanden. Ook worden veel stukken uit de dossiers, ondanks diverse verzoeken daartoe, niet, niet volledig of gelakt verstrekt. Voor advocaten is het onmogelijk om een gedupeerde juridisch bij te staan, zonder beschikking te hebben over het volledige dossier. De uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en de Belastingdienst werken aan verbetering, maar de effecten hiervan zijn nog niet in de praktijk merkbaar.

Eén aanspreekpunt bij UHT
In veel zaken is er nog geen persoonlijk zaakbehandelaar van de belastingdienst. Zaken liggen daardoor onnodig lang stil. De advocaten wensen daarom met spoed één aanspreekpunt te hebben voor gevallen waarin zij zelf tegen problemen, onduidelijkheden en vragen aanlopen. Om knelpunten samen met de belastingdienst goed op te lossen is ook een nummer nodig waarmee advocaten direct contact kunnen leggen met een gespecialiseerd team van de belastingdienst.

Externe deskundigen
Het ontbreekt op dit moment aan de mogelijkheid om externe deskundigen in te schakelen voor berekening van een (forfaitair) schade- en compensatiebedrag. Daarbij gaat het om rekenbureaus en (civiele) schadespecialisten. Advocaten die gedupeerde ouders bijstaan zijn gespecialiseerd in bestuursrechtelijke procedures. De Commissie Werkelijke Schade (CWS) vraagt ouders en advocaten om de schadeomvang in detail aannemelijk te maken. Voor inzet van schadedeskundigen is nodig dat CWS de schade-experts accepteert en dat de Staat die inzet financiert. De gedupeerde ouder moet gevrijwaard blijven van het maken van deze kosten. Het ministerie van Financiën heeft gezegd hier nader met advocaten over te willen spreken, maar wilde eerst een advies afwachten over de werkwijze van de CWS. Een afspraak om hierover nader met elkaar te spreken is tot nu toe uitgebleven.

De NOvA en de betrokken advocaten uitten tijdens het gesprek met de staatssecretaris hun zorgen over de knelpunten die nog steeds niet zijn opgelost. De staatssecretaris bood haar excuses aan voor de gebrekkige communicatie met advocaten en heeft toegezegd om vanaf nu structureel met hen in contact te blijven en te werken aan oplossingen voor de problemen. Advocaten drongen aan op spoedige concrete resultaten.

2022