1mrt

Advocatenpool voor gedupeerden toeslagenaffaire

Gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen gratis rechtsbijstand van een advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft hiervoor in samenwerking met het ministerie van Financiën een regeling gepubliceerd. De NOvA is blij dat er een regeling komt voor gratis rechtsbijstand aan gedupeerden. Veel gedupeerden en hun advocaten hebben hierop gewacht.

Incasso - krediet iStock-467972399“Het is goed dat de gedupeerden van de toeslagenaffaire nu de bijstand van een advocaat kunnen krijgen”, aldus Bernard de Leest (AR-lid NOvA). “We hopen daarom dat voldoende advocaten zich aanmelden voor de regeling.”

Tussentijdse evaluatie effectiviteit regeling
De NOvA krijgt echter ook signalen van advocaten dat sommige zaken van gedupeerden complexer en langduriger kunnen uitpakken dan nu voorzien. “Als dat het geval is, kan het te lang duren voordat die gedupeerden zijn geholpen. Deze zorgen hebben we geuit naar de staatssecretaris van Financiën, die de regeling financiert. Ook gaat de NOvA tussentijds evalueren met een groep deelnemende advocaten om goed zicht te hebben op hoe de regeling uitpakt voor de gedupeerden.” Na de eerste 100 zaken wordt de hoogte van de vergoedingen voor de advocaten geëvalueerd en eventueel aangepast door de RvR. De NOvA en deelnemende advocaten worden nauw bij deze evaluatie betrokken.

Voorwaarden voor deelname advocatenpool en vrije advocaatkeuze
In overleg met de NOvA heeft de RvR criteria opgesteld voor deelname van advocaten. De regeling is in beginsel bedoeld voor advocaten die ingeschreven staan bij de RvR vanwege hun ervaring met de meervoudige problematiek van veel gedupeerden die vaak een laag inkomen hebben en schulden bij diverse instanties. Maar advocaten buiten het stelsel die al een gedupeerde bijstaan in een lopende zaak, kunnen ook deelnemen aan de regeling.

2021