29jun

Andrée van Es nieuw lid college van toezicht advocatuur

Andrée van Es (1953), oud-Kamerlid, voormalig wethouder van Amsterdam en oud-DG bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, is per Koninklijk besluit benoemd als lid van het college van toezicht (CvT) van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Van Es volgt per 1 januari 2017 Rein Jan Hoekstra op wiens benoeming op die datum afloopt.

Na haar vertrek uit de Kamer was ze onder meer werkzaam bij de VPRO-radio, 'De Balie', voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2014 is zij voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie en toezichthouder bij het UMCG en de Forensische Zorgspecialisten.

College van toezicht
De wetgever heeft het college van toezicht per 1 januari 2015 ingesteld om met een blik van buiten te kijken naar het functioneren van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale dekens. Het CvT bestaat uit drie leden. De voorzitter is de deken van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten, Bart van Tongeren. De twee andere leden worden bij koninklijk besluit benoemd, op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie. Deze kroonleden mogen geen advocaat of rechter zijn, en moeten ook voldoen aan andere eisen die artikel 36b Advocatenwet stelt aan onverenigbare (neven)functies.
De aanbevelingscommissie uit het college van afgevaardigden heeft unaniem positief geadviseerd op de voordracht van Van Es.

 

2016