13dec

Beroepsopleiding advocaten 2020 krijgt verder vorm

Geen assessment, wel een ingangstoets. Meer betrokkenheid van patroons en kantoren. Een persoonlijk ontwikkelplan voor stagiairs. En een praktijkgerichte opbouw van het curriculum. Dat zijn enkele van de plannen van de algemene raad om te komen tot een toekomstbestendige beroepsopleiding voor advocaten. Deze werden op 13 december aan het college van afgevaardigden voorgelegd.

Centraal in de visie van de algemene raad op de 'BA2020' staat de doelstelling dat de beroepsopleiding een brede basis biedt aan stagiairs vanuit alle kantoren en praktijken, en tegelijk meer maatwerk levert om tegemoet te komen aan de toenemende diversiteit binnen de balie. Dit alles moet leiden tot een hogere kwaliteit van de beginnende advocaat.

Basisopleiding met maatwerk
Om die brede basisopleiding te creëren waarin voldoende maatwerk mogelijk is, staat de algemene raad een drieledige opbouw van de BA2020 voor ogen. Het eerste blok, aangeboden namens de NOvA, biedt elke advocaat een gemeenschappelijke en brede basis per leerlijn. In gemengde groepen wordt ingegaan op onder meer ethiek, proces- en andere basisvaardigheden. In blokken 2 en 3 maken de stagiairs een verdiepingsslag. Het tweede blok zoomt in op specifieke kantoor- en specialistische vaardigheden, in het derde blok vindt verdere juridisch-inhoudelijke specialisatie plaats.

Focus op toepassing
De BA2020 krijgt het karakter van een daadwerkelijke beroepsopleiding, voortbouwend op de huidige opleiding. De nadruk komt te liggen op toepassing van juridische kennis in de kantoorpraktijk. Zo krijgen het patronaat en de kantoren een gerichtere rol en werken de stagiairs met een portfolio en een persoonlijk ontwikkelplan.

Juridisch-inhoudelijke ingangstoets
Het idee van een assessment – het toetsen op niet-leerbare vaardigheden voor toelating tot de BA2020 – is na de consultatie losgelaten. Wel denkt de algemene raad aan een juridisch-inhoudelijke ingangstoets per leerlijn, die plaatsvindt na de beëdiging en inschrijving op het tableau. Deze toets dient om het ongelijke instroomniveau van stagiairs op te heffen en zorgt voor een hoger niveau van de instromende advocaat. Hiermee wordt herhaling van juridisch-inhoudelijke kennis voorkomen en komt de focus echt op de toepassing te liggen. Algemeen deken Bart van Tongeren: “De beoogde aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de beroepsopleiding in 2020 niet alleen aan de eisen van de tijd voldoet, maar ook toekomstbestendig is.”

Grote betrokkenheid
Tijdens het college van afgevaardigden van 13 december jl. bleek dat er veel bereidheid is om mee te denken in de uitwerkingsfase van de BA2020. “Daaruit blijkt grote betrokkenheid bij hoe wij de komende generatie advocaten willen gaan opleiden," aldus Van Tongeren. "Dat geldt ook voor de bijna 600 consultatiereacties vanuit diverse stakeholders op de brede consultatie eerder dit jaar.” De discussie in het CvA legde zich voornamelijk toe op de voorgestelde ingangstoets. In kleiner comité zal de BA2020 verder worden uitgewerkt. Het CvA blijft hierover doorlopend geïnformeerd.

Meer informatie
Kijk in het dossier BA2020 of mail naar BA2020@advocatenorde.nl.

2017