9mrt

Bewust werken aan een betere versie van jezelf

Als advocaat blijf je jezelf voortdurend ontwikkelen. De self-assessmenttool van de NOvA helpt advocaten daarbij te reflecteren op hun eigen functioneren in de dagelijkse praktijk. AR-lid Theda Boersema: “Het zet je aan tot nadenken over je rol als advocaat, het maakt je bewuster van de dilemma’s waar je in je werk tegenaan loopt en de keuzes die je daarbij maakt.”

Theda-0731CoverNa de beroepsopleiding blijft permanente educatie voor elke advocaat zijn hele carrière een must om vakmatig bij te blijven. De laatste jaren zijn daar het rechtsgebiedenregister en de kwaliteitstoetsen bijgekomen. “Dit past binnen het streven van de NOvA naar continue kwaliteitsbevordering binnen de balie,” aldus Boersema. “In het belang van de rechtzoekende, maar ook voor de advocatuur als geheel.”

Geen goed of fout
De self-assessmenttool past naadloos in dat rijtje, maar Theda Boersema plaatst daarbij meteen een luchtige kanttekening: “Net als de DilemmApp, bedoeld om op een speelse manier na te denken over ethische dilemma’s, is het self-assessment laagdrempelig en geheel vrijwillig. Het is een tool die je als professional helpt te groeien. Hoe sta je in je werk, wat zijn je drijfveren, waar liggen de valkuilen en hoe kun je jezelf blijven verbeteren? Binnen een uur geeft het self-assessment je hierin een verhelderend inzicht. Het is geen test, er is geen goed of fout. Het is vooral bedoeld om je ethische bewustzijn te verhogen en je vakmanschap aan te scherpen.”

Op de goede weg?
Theda Boersema heeft het self-assessment ‘natuurlijk’ ook zelf gedaan. Wat is haar afdronk als familierechtadvocaat? “Nuttig, maar ook leuk! De vragen zijn heel herkenbaar en gaan over zaken waar elke advocaat tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over je intrinsieke drijfveren waarom je überhaupt advocaat bent geworden. In mijn geval was dat het helpen van zwakkeren in de samenleving, waar ik in de loop der jaren iets verder vanaf ben komen te staan. Die spiegel stelde mij voor de vraag: zit ik nog op de goede weg? Meer concreet zette het mij ook aan om kritisch naar mijzelf te kijken, onder andere als het gaat over mijn houding naar andere partijen waar ik mee te maken heb in mijn werk.”

Ontwikkelcurve
De online self-assessmenttool kan op zichzelf worden gebruikt, maar ook in combinatie met de kwaliteitstoetsen, tipt Boersema. “Het self-assessment stelt je voor dilemma’s in de dagelijkse praktijk. De uitkomsten hiervan kun je heel goed inbrengen in je intervisiegroep, om te bespreken met andere advocaten. Dit geeft je handvatten om op een hele gerichte manier met beroepsethiek bezig te zijn. Dan gaat het elkaar echt versterken. Datzelfde geldt ook voor advocaat-stagiairs, die de uitkomsten van het self-assessment kunnen bespreken met hun patroon. Ik raad het iedereen dan ook aan het self-assessment elk jaar te maken, zodat je een ontwikkelcurve gaat zien. Zo blijf je werken aan een betere versie van jezelf. En dat je er een PO-punt mee kunt behalen, is natuurlijk mooi meegenomen.”

Doe ook het self-assessment!
Het self-assessment bestaat uit twintig vragen en is opgebouwd uit drie categorieën: expertise, interactie en attitude. Het maken van het self-assessment duurt circa 3 x 20 minuten. De NOvA noch derden hebben toegang tot de ingevoerde gegevens. Geïnspireerd? Doe gratis het self-assessment op self-assessment.advocatenorde.nl. Na afronding krijgt u direct een persoonlijke rapportage met certificaat toegestuurd. Met het self-assessment kunt u jaarlijks 1 PO-punt behalen.

 

2021