24mei

NOvA verzoekt minister om onderzoek naar effecten reeds ingevoerde bezuinigingen

De recente uitlatingen van voormalig staatssecretaris van Veiligheid & Justitie Fred Teeven over de bezuinigingen op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand zijn wat de NOvA betreft ontluisterend. Hoewel er nog discussie bestaat over de context waarin deze uitlatingen zijn gedaan, kan op zijn minst worden vastgesteld dat grote twijfels zijn gerezen omtrent de werkelijke motieven van deze bezuinigingen.

In een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitlatingen Teeven verzoekt de NOvA om onderzoek naar de effecten van reeds ingevoerde bezuinigingen en het terugdraaien hiervan als blijkt dat sprake is van negatieve effecten. Omdat minister Blok hierop heeft laten weten een evaluatie "niet nodig" te vinden, heeft de NOvA haar oproep nog eens herhaald in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarnaast verzoekt de NOvA de taakopdracht aan de commissie Van der Meer te herzien. De NOvA heeft eerder kritiek geuit op de taakopdracht van de commissie waarin de voorwaarde is opgenomen dat de voorstellen niet mogen leiden tot een verhoging van de uitgaven. Nu de financiële krapte niet de daadwerkelijke reden lijkt te zijn geweest achter de bezuinigingsmaatregelen, is de NOvA van oordeel dat de Commissie Van der Meer niet gebonden zou moeten zijn aan het knellende kader van ‘budgetneutraliteit’.

 

2017