1aug

Buitenstage in de advocatuur voor officieren in opleiding

Vanaf 1 augustus 2016 kunnen officieren van justitie in opleiding (OIO) een buitenstage in de advocatuur lopen, overeenkomstig de regeling van de rechters in opleiding.

Dit is vastgelegd in het door de algemene raad vastgestelde Wijzigingsbesluit buitenstages, waarmee de Beleidsregel onderwijs en toetsen BA is gewijzigd.

2016