17jul

NOvA deelt zorgen faculteiten Rechtsgeleerdheid

De NOvA deelt de zorgen van het landelijk disciplineoverleg van de Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid over de dreigende bezuinigingen op juridische opleidingen. Aanleiding zijn de plannen van de minister van Onderwijs, die het advies volgt van de commissie-Van Rijn om onderwijsgelden over te hevelen van alfa- en gamma- naar bèta- en techniekstudies.

Universiteit iStock-171335659Begin juli sprak de minister over haar voorgenomen beleid met de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport ‘Wissels om’ van de commissie-Van Rijn. In aanloop hiernaartoe protesteerden de vertegenwoordigers van de alfa- en gammawetenschappen, verenigd in het SSH-beraad (Social Sciences & Humanities), tegen de plannen in een brandbrief aan de minister van OC&W. Zij betitelen deze budgetverschuiving als “kortzichtig, onverstandig en unfair”.

Kwaliteit hoger onderwijs in gedrang
Omdat de minister heeft aangegeven dat de versterking van de bèta-wetenschappen budgettair neutraal dient te geschieden, zal dit ten koste gaan van de geestes- en sociale wetenschappen. Naar schatting lopen de bezuinigingen op alfa/gamma/medisch op tot structureel ruim 100 miljoen, terwijl bij de SSH-faculteiten nauwelijks financiële buffers zijn. Bij veel opleidingen zal 10 tot 20 procent van het personeel moeten afvloeien en sommige opleidingen zullen drastisch moeten worden herzien of worden gesloten. Hiermee wordt het aanbod en de kwaliteit van hoger onderwijs ingrijpend geraakt.

Juridische opleidingen getroffen
De decanen Rechtsgeleerdheid, verenigd in het landelijke disciplineoverleg van de Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid, achten dit zeer onwenselijk omdat ook de juridische opleidingen door deze budgettaire herverdeling zullen worden getroffen. Dit betekent dat de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de basisopleiding voor onder anderen rechters, officieren van justitie, advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen nog verder onder druk zal komen te staan.

Volgens prof. mr. Ton Hol, voorzitter van het landelijk Disciplineoverleg Rechtsgeleerdheid, zal dit uiteindelijk ook de advocatuur raken. “Linksom of rechtsom gaan de plannen ten koste van de kwaliteit van onder meer de rechtenfaculteit. De praktijk krijgt hiervan de rekening gepresenteerd. Zo zullen beroepsopleidingen meer moeten bijspijkeren.”

2019