8apr

Rondetafelgesprek sanctiemaatregelen en advocatuurlijke dienstverlening

Enkele tientallen advocaten uit alle delen van het land hebben woensdagavond 6 april bij de NOvA deelgenomen aan een rondetafelgesprek over sanctiemaatregelen en advocatuurlijke dienstverlening.

IStock-1322976490 Sancties RuslandToepassing en naleving van de sancties roepen verschillende juridische en ethische vraagstukken op, die voor de hele balie, de rechtspleging en de rechtsstaat van groot belang zijn. Vragen zoals naar de gevolgen van de sancties voor de toegang tot het recht, de verantwoordelijkheid van advocaten voor de naleving van de sancties en de rol die de NOvA daarbij kan spelen. De discussie werd ingeleid door Camilo Schutte, voorzitter van de adviescommissie Rechtsstatelijkheid, die op persoonlijke titel een discussiestuk presenteerde. Daarna werd aan de hand van stellingen met elkaar van gedachten gewisseld. Lees hier het verslag van het rondetafelgesprek. De algemene raad bespreekt de opbrengst van het rondetafelgesprek en komt binnenkort met een vervolg.

Update 21 april: informatie voor advocaten - webpagina sanctieregelgeving
Een van de conclusies van het rondetafelgesprek is dat advocaten behoefte hebben aan informatie over inhoud en uitleg van de complexe sanctieregels. De NOvA heeft hiervoor een speciale webpagina ingericht. 
Daarnaast is de NOvA in gesprek met de sanctiecooördinator over de wijze waarop het toezicht op de naleving van sanctieregels wordt ingericht. Er is op dit moment geen bevoegde toezichthouder op de advocatuur. Naar verwachting wordt volgende maand duidelijk hoe dit toezicht wordt georganiseerd. Zodra dit bekend is zal de NOvA dit op haar website communiceren. 

Bijstand aan Oekraïnse vluchtelingen
De NOvA vindt het van groot belang de vluchtelingen uit Oekraïne die hun toevluchtsoord in Nederland gezocht hebben, indien nodig, ook vanuit de advocatuur bij te kunnen staan. Op 17 maart ging de algemene raad met leden van de balie in gesprek over wat de Nederlandse advocatuur voor vluchtelingen en advocaten uit Oekraïne kan betekenen.
Op refugeehelp.nl, een initiatief van Vluchtelingenwerk Nederland, wordt aan Oekraïense vluchtelingen onder andere informatie verstrekt over rechtsbijstand. De NOvA, de Specialistenvereniging migratierecht advocaten en de Vereniging Asieladvocaten & Juristen Nederland verlenen hier hun medewerking aan. Advocaten die zelf (niet-juridische) hulp willen verlenen kunnen zich ook inzetten als vrijwilliger

 

2022