15nov

Extra geld voor sociale advocatuur

Minister Dekker heeft vandaag bekend gemaakt dat er een overbruggingsregeling voor de sociale advocatuur komt. Het kabinet trekt daar circa 60 miljoen euro (73 miljoen inclusief btw) voor uit. Zowel in 2020 als in 2021 komt er jaarlijks circa 30 miljoen euro (36,5 miljoen inclusief btw) bij. Advocaten die toevoegingen doen krijgen vanaf 1 januari 2020 een hogere vergoeding.

2020-2021225Het betreft een tijdelijke maatregel gedurende deze kabinetsperiode. Hiermee wordt de oproep van de NOvA uit de ‘brandbrief’ van begin september gehonoreerd. De oproep is herhaald in de petitie die vorige week voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming is aangeboden door de specialisatieverenigingen en de NOvA. Advocaten die dit debat bijwoonden stapten toen boos op.

Hogere vergoeding tot 1.500 punten door tijdelijke toeslag van 10,88 euro
De vergoedingen in de sociale advocatuur zijn gebaseerd op een puntenstelsel. Per punt wordt nu 108,57 euro vergoed. Vanaf 1 januari 2020 geldt het nieuwe tarief van 121,50 euro (inclusief indexatie, inclusief toeslag, exclusief btw). Het tarief voor 2021 zal eind volgend jaar worden geïndexeerd en naar verwachting rond de 124 euro bedragen.
Het nieuwe tarief geldt voor de eerste 1.500 basispunten. Voor elk punt boven die 1.500 wordt het tarief van 110,62 euro uitbetaald (108,57 plus indexatie). Hiervoor is gekozen om het extra bedrag van circa 30 miljoen per jaar maximaal ten goede te laten komen aan de sociale advocaten waar de financiële nood het hoogst is.
De tijdelijke maatregel biedt geen oplossing voor het probleem van te lage puntentoerekening aan zaken in bijvoorbeeld het strafrecht en familierecht. Daarvoor is implementatie van het rapport Van der Meer vereist.

Topberaad
De NOvA heeft voorafgaand aan Prinsjesdag al aangedrongen op deze overbruggingsmaatregel. Toen de minister dat weigerde is de NOvA opgestapt bij het Topberaad (het overleg over gefinancierde rechtsbijstand) en zijn diverse acties aangekondigd. Nu er alsnog een overbruggingsregeling is gekomen zal de NOvA weer aan het overleg gaan deelnemen. De inbreng van de NOvA blijft daarbij gericht op verbeteringen van het stelsel en op een redelijke vergoeding voor sociale advocaten. De commissie Van der Meer heeft aangetoond dat daar 127 miljoen euro (exclusief btw) voor nodig is. Om tot een duurzaam stelsel te komen, blijft de NOvA van mening dat implementatie van dit rapport nodig is. De maatregel die het kabinet nu heeft getroffen lenigt de eerste nood maar is geen duurzame oplossing.

Acties van de baan
Al met al is de NOvA blij dat minister Dekker gehoor heeft gegeven aan de oproep van de sociale advocatuur. Dit maakt dat wat de NOvA betreft de voor begin 2020 aangekondigde piketacties en verhinderingsacties om zittingen bij te wonen van de baan zijn. In samenspraak met de betrokken specialisatieverenigingen is dit aan de balie gecommuniceerd. De NOvA meent dat met deze tijdelijke maatregel tegemoet gekomen is aan de noodvoorziening waarom is verzocht.

2019