9dec

Financiële bijdrage ongewijzigd

De financiële bijdrage 2017 blijft gelijk aan de bijdrage voor 2016. Voor categorie 1 bedraagt de financiële bijdrage voor komend jaar € 790,-. Voor categorie 2 is dit € 259,-.

Dat heeft het college van afgevaardigden op 7 december jl. vastgesteld conform artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet.

Indien u op 1 januari van 2017 op het tableau staat ingeschreven als advocaat bent u bijdrageplichtig. In januari 2017 ontvangt u de digitale factuur.

2016