31mei

Gratis rechtsbijstand voor gedupeerden kinderopvangtoeslag bij uithuisplaatsing kinderen

Vanaf 1 juni 2022 kunnen gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire gratis rechtsbijstand krijgen ingeval hun kinderen uithuisgeplaatst worden. De NOvA heeft aan deze nieuwe regeling haar medewerking verleend. Gespecialiseerde jeugdrechtadvocaten kunnen zich aanmelden voor deelname aan deze regeling. In lopende zaken kan de reeds werkzame advocaat worden toegevoegd.

Toeslagenaffaire kinderopvang iStock-612854998De regeling geldt voor alle ouders die bij de Belastingdienst geregistreerd staan als gedupeerde van de kinderopvangtoeslag én te maken hebben met (dreigende) uithuisplaatsing van hun kinderen. De gratis rechtsbijstand is er ook voor procedures die al lopen (en waar na 1 januari 2022 nog juridische bijstand voor gedaan moet worden) en voor procedures die gestart zijn na 1 januari 2022. Het gaat dan om de volgende procedures: a) (mogelijke) uithuisplaatsing; b) beëindiging van ouderlijk gezag; en c) (hoger) beroep in deze zaken. Een gedupeerde ouder kan deze rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Aanmelden advocaten
Advocaten die willen deelnemen aan deze regeling, dienen zich hiervoor bij de Raad voor Rechtsbijstand aan te melden via e-mailadres herstelregeling@rvr.org

Meer informatie
- Raad voor Rechtsbijstand over de subsidieregeling uithuisplaatsing kinderopvangtoeslag
Kamerbrief Uitvoering aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag, 31 maart 2022
Uithuisplaatsing Kinderopvangtoeslag - Rechtsbijstand 

2022