2feb

Honderden advocaten demonstreren voor Tweede Kamer

Bijna 400 advocaten protesteerden op 1 februari in toga tegen de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Algemeen deken Bart van Tongeren zei dat de maat vol is. “Er moet geld bij om het wankele stelsel te redden, zodat rechtzoekenden niet in de kou komen te staan.” Hij riep politici op hun verantwoordelijkheid te nemen, het achterstallig onderhoud weg te werken en de aanbevelingen van de commissie Van der Meer op te volgen.

Togaprotest 1Bijval kwam direct van Tweede Kamerleden Van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA). Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) greep het protest aan om symbolisch een bos bloemen te overhandigen om de advocatuur te bedanken voor hun inzet voor de rechtsstaat. Aanleiding is een onlangs verschenen rapport waarin Nederland de vijfde plek inneemt op de ranglijst van beste rechtsstelsels ter wereld. “Dit komt door de tomeloze inzet van advocaten, en zeker niet door het beleid van de overheid”, aldus Buitenweg.

Debat Tweede Kamer
Aansluitend aan het togaprotest ging een groot deel van de advocaten, samen met de algemene raad van de NOvA, door naar het debat met minister Dekker voor Rechtsbescherming. Op de publieke tribune zagen zij hoe de oppositiepartijen zich hard maakten voor de rechtzoekenden en een behoorlijke vergoeding voor de sociale advocatuur. Minister Dekker hield de boot af; over geld erbij wilde hij het niet hebben. Positief is dat hij aangaf dat advocaten een eerlijke beloning moeten krijgen, hoewel hij nog geen oplossing hiervoor zag.

Togaprotest 2Succesvolle dag
Gezien de hoge opkomst van vele honderden advocaten kan worden gesproken van een succesvolle dag. Zeker ook door inzet van specialisatieverenigingen als de NV(J)SA en de VSAN en lokale orden. De advocatuur heeft in woord en daad laten zien dat het ons menens is. Na vandaag is het laatste woord over het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand nog niet gesproken. De NOvA blijft zich de komende tijd dan ook onverminderd inzetten voor de toegang tot het recht voor iedereen in Nederland.

Togaprotest in de media
- Bekijk de live-uitzending, zie verzamelde tweets en volg #redderechtsbijstand op X.
- Advocatenblad: Togaprotest: ‘De grenzen zijn overschreden’
- Advocatie: Demonstratie Den Haag: ‘Red de Rechtsbijstand’ 
- Advocatie: Minister Dekker: “Ik wil de weg van extra geld voor rechtsbijstand echt afsluiten” 
- Mr: Vergeefs togaprotest tegen ‘betonnen’ regeerakkoord
- Telegraaf: Advocatenprotest om rechtsbijstand
- AD: Advocaten protesteren tegen bezuinigingen rechtsbijstand
- RTL Nieuws: Advocaten in actie
- RTL Nieuws: Vrees voor rechtsongelijkheid: 'Te weinig geld voor sociale advocaten' (vanaf 12: 07)
- NRC: Scheuren in de rechtsbijstand

2018