15feb

Inbreng NOvA voor Eerste Kamer-debat over de staat van de rechtsstaat

De Eerste Kamer zet op 19 februari het debat over de staat van de rechtsstaat voort. De NOvA heeft de senaat verzocht om hierin stil te staan bij onder meer de ontwikkelingen in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, de herziening van het Wetboek van Strafvordering en de toenemende druk op het verschoningsrecht van advocaten.

Eerste Kamer Den Haag 2 iStock-470951204In dit debat, dat in 2014 is gestart, staan de senatoren stil bij trends, wetsvoorstellen en politieke keuzes die gevolgen (kunnen) hebben voor de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat. Al eerder spraken voormalige algemeen dekens Walter Hendriksen (in 2014) en Bart van Tongeren (in 2018) tijdens het debat hun zorgen uit over onder andere de plannen van het kabinet voor de rechtsbijstand. De NOvA constateert in haar brief van 14 februari 2019 dat de zorgen sindsdien alleen maar groter zijn geworden.

Lees ook:
- 7 nieuwe, 2 aangehouden moties debat Staat van de Rechtsstaat (19/02/2019)
- Stemming moties Staat van de Rechtsstaat (05/03/2019)

2019