30jun

Inschrijving geopend voor weerbaarheidstraining advocatuur

Vanaf vandaag kunnen advocaten zich inschrijven voor de weerbaarheidstraining van de NOvA. Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging.

Weerbaarheidstraining iStock-486512634In uw beroepspraktijk als advocaat kunt u te maken krijgen met verbale en fysieke agressie, bedreiging, afdreiging en zelfs inbreuk op uw privéleven. Naast maatregelen om uw kantoor en thuiswerkplek fysiek te beveiligen, is ook bewustwording van mogelijke risico’s en hoe hiermee om te gaan van belang. Na de veiligheidsscan biedt de NOvA aan advocaten daarom nu ook kosteloos een weerbaarheidstraining aan.

Inhoud weerbaarheidstraining
Na de training bent u zich bewust van welke factoren van invloed zijn op uw weerbaarheid en veiligheid. Door het onderkennen van mogelijke risico’s leren de deelnemers bewust om te gaan met potentieel risicovolle situaties in zowel de privé- als werkomgeving en hierin de juiste beslissingen te nemen. De nadruk ligt hierbij op de-escalatie, omgaan met stressvolle praktijksituaties en met eigen en andermans gedrag en emoties zoals agressiviteit of boosheid. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan intimidatie of bedreiging.

Naast het opdoen van theoretische kennis is het vooral een praktijktraining. Deze wordt gegeven door een op het gebied van weerbaarheid deskundige advocaat, ondersteund door een beveiligingsexpert die praktisch toepasbare veiligheidstips deelt. Daarnaast worden risicovolle situaties geoefend met een acteur, zodat de deelnemers hun eigen gedrag en handelen in praktijk kunnen toetsen. Advocaten worden ook in de gelegenheid gesteld om – in een vertrouwelijke setting – hun eigen ervaringen op dit gebied met elkaar te delen. De eendaagse training duurt zeven uur.

Inschrijven weerbaarheidstraining
In totaal zijn 250 plaatsen voor de weerbaarheidstraining beschikbaar. Deze worden door de NOvA kosteloos aangeboden. De eerste trainingen met maximaal twaalf deelnemers per groep starten in augustus 2021, waarvoor u zich nu kunt inschrijven.

Bij uw inschrijving wordt gevraagd naar uw specialisatie, waar de samenstelling en inhoud van de training zoveel mogelijk op wordt afgestemd. De weerbaarheidstrainingen vinden plaats op een locatie in het midden van het land.

INSCHRIJVEN WEERBAARHEIDSTRAINING


Meer over weerbaarheid
Op advocatenorde.nl/weerbaarheid vindt u ook andere mogelijkheden om uw veiligheid en weerbaarheid te vergroten zoals het NOvA-noodnummer in geval van een dreiging, de gratis veiligheidsscan om uw werkplek vanuit veiligheidsoogpunt te laten controleren op kwetsbare punten, of de telefonische hulplijn LawCare om met een vakgenoot over onveiligheidsgevoelens te praten.

2021