12jan

Kleine wijzigingen in beroepsopleiding advocaten

Alle stagiaires die per 1 maart 2017 starten met de beroepsopleiding advocaten, krijgen in het vak schriftelijke vaardigheden vier in plaats van acht dagdelen onderwijs. Dit is een van de eerder door de NOvA aangekondigde kleine wijzigingen die de uitvoeringsorganisatie van de beroepsopleiding advocaten zal doorvoeren naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie.

Daarnaast krijgen stagiaires, die in maart starten met de leerlijn burgerlijk recht, de mogelijkheid om voor de lesdag schriftelijke vaardigheden te kiezen voor een van de drie praktijkgroepen:

1) de internationale praktijk, gericht op de grote internationale zakelijke cliënt;
2) de nationale praktijk, gericht op de grote zakelijke cliënt, groot MKB;
3) de praktijk gericht op klein MKB, de particuliere cliënt en de toevoegingspraktijk.

De uitvoeringsorganisatie informeert de betreffende stagiaires over de nieuwe indeling.

Overige wijzigingen
Vanaf maart 2017 stapt de beroepsopleiding over naar een systeem waarin toetsresultaten worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Uit onder meer de tussentijdse evaluatie in 2015 is gebleken dat deze wijze van waardering passender is voor de beroepsopleiding. Deze verandering geldt voor iedere advocaat-stagiaire. Daarnaast bestaat vanaf maart 2017 de mogelijkheid voor ervaren juristen, bij voldoende animo, om samen in een vaardigheden- en ethiekgroep te worden geplaatst.

 

2017