4jul

Kleine wijzigingen in beroepsopleiding advocaten

De algemene raad heeft op 6 juni besloten het toetsmoment van het vak beroepsattitude en -ethiek te vervroegen. Vanaf cohort 8 wordt hierdoor module 3 afgesloten met de formele (digitale) toets in plaats van module 4. Stagiaires die herkansingen moeten doen zijn met deze verplaatsing beter dan nu in staat om dit vak binnen de termijn van de stage af te ronden.

Op 29 juni heeft de algemene raad besloten tot wijziging van de vakbeschrijving van de major en minor burgerlijk recht. Naast een actualisatie naar aanleiding van KEI zijn enkele toetstermen vervallen, waardoor het onderwijs nog praktijkgerichter wordt.

Stagiaires worden over alle aanpassingen door de uitvoeringsorganisatie geïnformeerd. Binnenkort wordt het aangepaste curriculum gepubliceerd op de website van de NOvA en de beroepsopleiding advocaten.

2017