8jun

Kritische opstelling NOvA leidt tot uitstel invoer diagnose- en triagedocument

De minister voor Rechtsbescherming heeft - na overleg met de NOvA, de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket - besloten de herinvoering van het diagnose- en triagedocument van het Juridisch Loket uit te stellen. Herinvoering per 1 juli 2022, zoals aanvankelijk was voorzien, gaat niet door. De NOvA is blij met dit besluit.

Euros en weegschaalDe NOvA heeft van begin af aan bezwaar gemaakt tegen herinvoering van het diagnose- en triagedocument (D&T). Dit document zorgt voor een korting op de eigen bijdrage en kan verkregen worden via het Juridisch Loket. Het geeft echter geen zekerheid over de uiteindelijke verkrijging van een toevoeging.

Uit gesprekken met (specialisatie)verenigingen en de NOvA werd duidelijk dat een diagnose- en triagedocument in huidige vorm weinig toegevoegde waarde heeft. Deze specifieke doelgroep rechtzoekenden is veelal vanwege bijvoorbeeld taalbarrières, hulpbehoevendheid of vanwege het niet goed kunnen verwoorden van hun probleem, zelf niet in staat om een diagnosedocument aan te vragen.

Na de zomer wordt het overleg met de betrokken partijen hervat en moet duidelijk worden wat er met het diagnose- en triagedocument gaat gebeuren. De NOvA houdt de balie hierover op de hoogte.

2022