4sep

Meer strafdossiers via Advocatenportaal

In steeds meer strafzaken wordt door het OM en de Rechtspraak digitaal gewerkt. Dit heeft gevolgen voor de advocatuur. Want: van iedere zaak die door het OM en de Rechtspraak digitaal wordt voorbereid, wordt het dossier digitaal beschikbaar gesteld op het Advocatenportaal.

Digitaal procederen iStock-185747432 (L)Het OM en de Rechtspraak begonnen met digitale dossiers in zaken bij de enkelvoudige kamer. Inmiddels kan ook bij de meervoudige kamer – in zaken met of zonder een gedetineerde verdachte, in snelrecht- en in supersnelrechtzaken – met een digitaal dossier worden gewerkt. De systemen van het OM en de Rechtspraak worden dit jaar verder uitgebreid, zodat uiteindelijk ook de niet-reguliere zaakstromen erin kunnen worden ondergebracht. Denk hierbij aan zaken in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling, tbs-verlenging, dadelijke uitvoerbaarheid en voorlopige tenuitvoerlegging.

Gevolgen voor strafrechtadvocaten

Voor de advocatuur betekent dit dat in steeds meer zaken en in steeds meer zaakstromen het dossier digitaal beschikbaar komt op het Advocatenportaal. Over de volgorde en het tempo waarin zaakstromen daadwerkelijk worden gedigitaliseerd, maken het OM en de Rechtspraak per locatie afspraken. Hierbij kan ervoor worden gekozen om de overstap naar de digitale werkwijze geleidelijk te maken, zodat gedurende een langere periode ook papieren dossiers in gebruik blijven. Wanneer welke dossiers digitaal beschikbaar komen op het Advocatenportaal, zal daarom op iedere locatie anders zijn.

Voor vragen over digitale strafzaken in uw arrondissement, neemt u contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

2018