12sep

Meerderheid Tweede Kamer tegen 900-puntengrens

De rigide 900-puntengrens is vrijwel zeker van de baan. Dat is de belangrijkste conclusie van het algemeen overleg gefinancierde rechtsbijstand in de Tweede Kamer van donderdag 8 september.

Alle inspanningen van de advocatuur van de afgelopen tijd hebben ertoe geleid dat minister Van der Steur terug moet naar de tekentafel. De NOvA is bereid nader in gesprek te gaan met de minister. Verlaging van de puntengrens is evenwel niet bespreekbaar, laat algemeen deken Bart van Tongeren weten.

In een bomvolle zaal, met zelfs een extra ruimte met videoverbinding, verdedigde de minister van Veiligheid en Justitie zijn plannen voor de gefinancierde rechtsbijstand. Al snel werd duidelijk dat geen enkele fractie, met uitzondering van de VVD, bereid is steun te verlenen aan de 900-puntengrens. Volgens een overgrote Kamermeerderheid betekent deze grens het einde voor de sociale advocatuur en een beperking van de toegang tot het recht. Het leidt tot een onacceptabel verlies aan kwaliteit in de rechtsbijstand aan financieel minder draagkrachtige rechtzoekenden.

Verschillende fracties concludeerden dat er geen noodzaak is om aan de huidige 2000-puntengrens te tornen. Van zijn kant slaagde de minister er niet in de Kamer ervan te overtuigen om de puntengrens te verlagen naar 900 punten. De minister heeft aangekondigd over veel aspecten van zijn plannen in overleg te willen treden met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand. De NOvA is zeker bereid om dit gesprek met hem aan te gaan. Verlaging van de huidige puntengrens is voor de NOvA evenwel niet bespreekbaar. Dit is overigens niet de enige maatregel waarover zorgen bestaan. Ook zorgen over bijvoorbeeld de trajecttoevoeging moeten aan de orde komen tijdens gesprekken met de minister.

Samen met vele advocaten was Van Tongeren gisteren aanwezig bij het stevige debat dat behoorlijk gunstig uitpakte voor de advocatuur en rechtzoekenden. Van Tongeren: “De bezwaren tegen de plannen die de NOvA het afgelopen jaar heeft geuit, kwamen afgelopen week ook naar voren tijdens een belronde met advocaten door leden van de algemene raad van de NOvA. Samenvattend: de voorgestelde plannen van het ministerie van V&J betekenen de doodsteek voor hun praktijk. Deze boodschap is aangekomen bij de Kamerleden.”

Van der Steur wil nog voor het einde van het jaar een definitief wetsvoorstel indienen bij de Kamer. Binnenkort komt er een vervolg op het AO en moet de minister aantonen wat hij met de opmerkingen van de verschillende fracties heeft gedaan. De SP kondigde gisteren twee moties aan waarover de Kamer binnenkort mag stemmen. Eén van de moties ziet op de 900-puntengrens waar de NOvA, samen met een overgrote meerderheid van de Kamer, fel op tegen is.

2016