14apr

Minister: “Advocaten moeten als hoeders van de rechtsstaat veilig hun werk kunnen doen”

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid sprak gisteren met de NOvA over de rol van de advocatuur en die van de overheid bij de veiligheid van advocaten, hun cliënten en hun omgeving. Aanleiding waren de uitkomsten van het OVV-onderzoek ‘Bewaken en beveiligen. Lessen uit drie beveiligingssituaties’, waarover de minister volgende week met de Kamer debatteert.

Minister JenV Yeşilgöz AD Crince le Roy AR Soeteman DR HanenbergAlgemeen deken Robert Crince le Roy, lid van de algemene raad Jeroen Soeteman en voorzitter van het dekenberaad Peter Hanenberg spraken met de minister over de veiligheid van advocaten en een goede informatiestroom vanuit de overheid, zodat een gedegen inschatting gemaakt kan worden over eventuele veiligheidsrisco’s. Advocaten weten nu niet of zij met het bijstaan van een cliënt in een risicovolle situatie gekomen zijn. “Hoe vinden wij elkaar als het gaat om de veiligheid van advocaten?”, vroeg de algemeen deken aan de minister.

Te bewaken personen centraler
Het komt met enige regelmaat voor dat advocaten om redenen van veiligheid een zaak niet kunnen aannemen of de verdediging van hun cliënt moeten neerleggen. Dit is niet in het belang van de rechtsstaat en niet in het belang van de rechtzoekenden. De minister gaf aan dat advocaten hoeders van de rechtsstaat zijn en dat zij ook in staat gesteld moeten worden om in die rechtsstaat hun werk te kunnen doen. Daarbij hoort onder andere dat de te bewaken personen (en daarmee ook hun omgeving) centraler gesteld moeten worden.

Weerbaarheidstrainingen
De NOvA biedt weerbaarheidstrainingen aan voor advocaten zodat zij weten hoe om te gaan met situaties waarin ongeoorloofde druk op hen wordt uitgeoefend door hun cliënt, diens omgeving of een wederpartij. Sinds vorig jaar zijn er specifieke weerbaarheidstrainingen voor advocaten die een cliënt in de EBI hebben of op een afdeling intensief toezicht. Dit jaar worden ook weerbaarheidstrainingen aan advocaat-stagiairs aangeboden. Ook deze jonge groep moet zich ervan bewust zijn dat een cliënt meer van ze kan vragen dan nodig is voor het veilig, effectief en plezierig kunnen uitoefening van hun beroep.

Kroongetuigenregeling
De minister en Jeroen Soeteman spraken ook over de kroongetuigenregeling en de plannen van de minister daarmee. Zij gaf aan de huidige regeling te willen verbeteren en daarna te willen kijken naar de uitbreiding van de regeling. In opdracht van de NOvA voert de universiteit Leiden een wetenschappelijk onderzoek uit naar impact van de kroongetuigenregeling op de praktijkvoering en de veiligheid van advocaten. De uitkomsten worden na de zomer verwacht en de NOvA zal deze ook delen met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meer informatie
OVV-onderzoek ‘Bewaken en beveiligen. Lessen uit drie beveiligingssituaties’
Weerbaarheidsprogramma NOvA
NOvA-onderzoeken naar kroongetuigenregeling, PGP-telefoons en betalingen aan advocaten

2023